Oficiálne stránky obce

Chata mj. Kukorelliho

Chata mj. Kukorelliho sa nachádza v oddychovej zóne v lese nad obcou.

Využívaná býva na školské výlety, prázdninové tábory a pod.