Oficiálne stránky obce

odpad

Symboly obce

 

ERB OBCE HERMANOVCE NAD TOPĽOU

erb-hermanovce-nad-toplou

Erb tvorí v modrom štíte srieborná kalichovitá symetrická nádoba s dvoma úchytmi a vekom. Bol zhotovený na základe archívnych podkladov v Budapešti a obecným zastupiteľstvom vybraný z dvoch možností.

VLAJKA OBCE HERMANOVCE NAD TOPĽOU

vlajka-hermanovce-nad-toplou