Súbory cookies na tejto webovej stránke slúžia na zjednodušenie jej používania. Ak budete aj naďalej využívať túto webovú stránku, súhlasíte s našimi pravidlami vzťahujúcimi sa na používanie súborov cookies.

Oficiálne stránky obce

Kategória: Ostatné dokumenty obce

Zoradenie: Štandardné | Názov | Dátum | Stiahnutí | [Vzostupne]
Názov súboru Dátum Veľkosť Stiahnutí    
Informačný leták o nakladaní s odpadom 2012-03-05 18:05:23 261.26 KB 1556 Stiahnuť
Harmonogram vývozu odpadu 2012-03-08 20:49:40 301.76 KB 1213 Stiahnuť
Návrh rozpočtu obce 2015-01-09 17:18:28 1.48 MB 526 Stiahnuť
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 2015-01-13 13:42:43 78.53 KB 547 Stiahnuť
Rozpočet obce na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 2015-02-03 21:02:42 3.11 MB 1738 Stiahnuť
Zásady odmeňovania poslancov - DOPLNOK č. 1 2015-02-19 21:13:04 56.09 KB 483 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie 01/2015 2015-02-19 21:15:17 226.54 KB 479 Stiahnuť
Požiarny poriadok obce 2015-03-10 20:45:36 394.21 KB 505 Stiahnuť
Štatút obce Hermanovce n.T. 2015-03-10 20:50:47 121.01 KB 511 Stiahnuť
Rokovací poriadok OcZ 2015-03-10 20:52:48 103 KB 460 Stiahnuť
Zásady hospodárenia s majetkom obce 2015-03-12 17:25:30 139.98 KB 476 Stiahnuť
Záverečný účet obce za rok 2014 2015-06-08 18:51:20 497.14 KB 455 Stiahnuť
Stanovisko k záverečnému účtu obce 2014 2015-07-06 06:55:20 1.26 MB 517 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie 2/2015 2015-04-24 21:17:39 119.55 KB 496 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie 3/2015 2015-11-18 21:19:10 545.91 KB 490 Stiahnuť