Súbory cookies na tejto webovej stránke slúžia na zjednodušenie jej používania. Ak budete aj naďalej využívať túto webovú stránku, súhlasíte s našimi pravidlami vzťahujúcimi sa na používanie súborov cookies.

Oficiálne stránky obce

Kategória: Všeobecno-záväzné nariadenia

Zoradenie: Štandardné | Názov | Dátum | Stiahnutí | [Zostupne]
Názov súboru Dátum Veľkosť Stiahnutí    
Doplnok č. 1 k VZN 7/2007 2010-01-04 00:00:00 158.04 KB 1061 Stiahnuť
Doplnok č. 1 k VZN 8/2008 2011-10-18 21:43:27 201.39 KB 998 Stiahnuť
Doplnok č. 2 k VZN 3/2008 2012-12-14 19:35:23 21.2 KB 952 Stiahnuť
Doplnok č. 2 k VZN 7/2007 2010-12-16 20:13:54 20.99 KB 945 Stiahnuť
Doplnok č. 4 k VZN1/2008 2012-12-14 19:31:35 187.93 KB 996 Stiahnuť
Doplnok č. 5 k VZN 1/2008 2013-11-20 20:02:02 123.14 KB 883 Stiahnuť
NÁVRH - VZN 15/2020 O ÚHRADÁCH ZA SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBCOU zo dňa 15.01.2020 2020-01-15 13:22:18 291.55 KB 1 Stiahnuť
Prílohy k VZN 12/2019 O MIESTNYCH DANIACH NA ÚZEMÍ OBCE 2019-12-02 10:56:30 65.72 KB 15 Stiahnuť
VZN 03/2019 o vodení psov 2019-06-24 21:02:59 926.09 KB 81 Stiahnuť
VZN 04/2019 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa 2019-06-24 21:08:50 399.08 KB 75 Stiahnuť
VZN 05/2019 o zrušení VZN 01/2012 o cenách nájmu za dočasné používanie pozemkov 2019-06-24 21:12:47 378.44 KB 80 Stiahnuť
VZN 06/2019 o zrušení VZN 02/2007 o určení manipulačných poplatkov 2019-06-24 21:16:35 375.08 KB 88 Stiahnuť
VZN 07/2019 O FINANCOVANÍ MS A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZRIADENÝCH OBCOU 2019-12-02 10:52:46 306.07 KB 19 Stiahnuť
VZN 1/2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Hermanovce nad Topľou, zmeny a doplnky 2009 2010-08-25 10:03:29 102.85 KB 1176 Stiahnuť
VZN 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Hermanovce nad Topľou 2019-03-01 22:24:57 567.28 KB 126 Stiahnuť