Súbory cookies na tejto webovej stránke slúžia na zjednodušenie jej používania. Ak budete aj naďalej využívať túto webovú stránku, súhlasíte s našimi pravidlami vzťahujúcimi sa na používanie súborov cookies.

Oficiálne stránky obce

Kategória: Všeobecno-záväzné nariadenia

Zoradenie: Štandardné | Názov | Dátum | Stiahnutí | [Vzostupne]
Názov súboru Dátum Veľkosť Stiahnutí    
VZN10/2019 O URČENÍ MIESTA A ČASU ZÁPISU DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE ZRIADENEJ OBCOU 2019-09-10 07:45:04 288 KB 74 Stiahnuť
VZN č. 8/2007 2008-12-15 11:58:00 887.37 KB 1317 Stiahnuť
VZN č. 7/2007 2006-12-15 00:00:00 253.65 KB 1072 Stiahnuť
VZN č. 6/2007 2006-12-14 18:45:51 252.75 KB 1044 Stiahnuť
VZN č. 5/2007 2006-12-14 09:43:00 180.09 KB 1067 Stiahnuť
VZN č. 4/2007 2006-12-15 13:57:21 606.02 KB 1085 Stiahnuť
VZN č. 3/2007 2006-12-14 13:34:00 193.99 KB 837 Stiahnuť
VZN č. 2/2008 2008-01-23 15:29:00 119.27 KB 1057 Stiahnuť
VZN č. 2/2007 2010-12-17 08:48:35 337.83 KB 792 Stiahnuť
VZN č. 1/2008 2010-12-17 09:12:00 1.78 MB 1186 Stiahnuť
VZN 9/2019 O URČENÍ ŠKOLSKÉHO OBVODU ZÁKLADNEJ ŠKOLY ZRIADENEJ OBCOU 2019-09-10 07:43:40 283.86 KB 64 Stiahnuť
VZN 8/2019 O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU V MATERSKEJ ŠKOLE A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH ZRIADENÝCH OBCOU 2019-09-10 07:39:26 305.98 KB 76 Stiahnuť
VZN 3/2008 2008-10-13 21:39:23 672.15 KB 1043 Stiahnuť
VZN 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hermanovce nad Topľou 2019-03-01 23:29:03 0 B 133 Stiahnuť
VZN 14/2019 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA ÚZEMÍ OBCE 2019-12-02 10:02:20 296.29 KB 32 Stiahnuť