Súbory cookies na tejto webovej stránke slúžia na zjednodušenie jej používania. Ak budete aj naďalej využívať túto webovú stránku, súhlasíte s našimi pravidlami vzťahujúcimi sa na používanie súborov cookies.

Oficiálne stránky obce

Cirkev bratská

Cirkev bratskáCirkev bratská sa hlási k základným starokresťanským vyznaniam viery, k dedičstvu svetovej i domácej reformácie a k zásadám evanjelikálneho hnutia. V evanjelikálnom (alebo v tzv. prebudeneckom", či „pietistickom") hnutí ide o osobný postoj k otázkam viery, Biblii, pokániu a duchovnému znovuzrodeniu. Kladie sa dôraz na autoritu Biblie a na evanjelium, ako radostnú správu pre hriešnikov o záchrane v Pánu Ježišovi Kristovi.

Cirkev bratská má v Slovenskej republike 15 samostatných cirkevných zborov. Väčšina zborov má vo svojom okolí kazateľské stanice.

Stručné dejiny Cirkvi bratskej

Počiatky Cirkvi bratskej siahajú ku koncu 19. storočia. Prvý zbor vznikol v Prahe (1880) s pôvodným názvom Slobodná reformovaná cirkev. Neskôr bol tento názov zmenený (od roku 1919 Jednota českobratská a po roku 1968 Cirkev bratská). Na Slovensku vznikli prvé cirkevné zbory v Prešove (1923) a v Bratislave (1926).

V Hermanovciach nad Topľou vznikla koncom 50. rokov minulého storočia kazateľská stanica Cirkvi bratskej v Prešove. Členovia sa najprv stretávali po domoch, neskôr si pre svoje zhromaždenia upravili osobitnú miestnosť v jednej zo svojich rodín.

Zborový dom Cirkvi bratskej v Hermanovciach nad Topľou

Začiatkom nového tisícročia si postavili modlitebňu na konci obce. Posviacka modlitebne a ustanovenie samostatného zboru sa uskutočnili dňa 21.9. 2003. Prvým kazateľom zboru sa stal Peter Prištiak.

Zbor má v súčasnosti 5 ďalších kazateľských staníc v okolí s celkovým počtom členov 115 (k 31.12.2012), okrem detí a návštevníkov zboru.

Zborové aktivity Cirkvi bratskej v Hermanovciach nad Topľou

 • Bohoslužby: nedeľa o 10:00 hod.
 • Biblická hodina: piatok o 18:30 hod.
 • Dorast: sobota o 17:30 hod.
 • Mládež: sobota o 19:00 hod.
 • Spevokol: pondelok o 19:30 hod.

Tieto aktivity sa uskutočňujú v sídle zboru (Hermanovce n.T.). Okrem toho sa členovia schádzajú na jednotlivých kazateľských staniciach minimálne dva krát týždenne.

Zborový dom (modlitebňa) je vybavený jedálňou a hosťovskými izbami. Každoročne sa tu uskutočňujú konferencie, semináre a pobyty zamerané na budovanie kresťanskej viery. Tieto aktivity organizuje buď Cirkev bratská, alebo aj iné kresťanské cirkvi a organizácie. Priestory je možné prenajať na krátkodobé použitie.

 Vzhľadom na krásne prostredie Slanských vrchov, cirkevný zbor prevádzkuje táborisko OPÁL na pozemku za modlitebňou. Každoročne sa organizujú letné dobrodružné tábory pre deti od 12 – 17 rokov, sprístupnené širokej verejnosti. Priestory táboriska OPÁL využívajú cirkevné zbory zo širokého okolia.

Letné aktivity členov Cirkvi bratskej

Letné aktivity členov Cirkvi bratskej

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie sú zverejňované vždy v aktualitách na hlavnej stránke obce.

Prejsť na hlavnú stránku obce


Kontakt

 • Sídlo zboru:
  Zbor Cirkvi bratskej, Hermanovce n.T. 213, 094 34 Bystré
  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  www.cb.sk
 • Správca zboru:
  Ing. Peter Prištiak, tel.: 057 4492968, mobil: 0915 937 233
 • Správca ubytovne a táboriska:
  Slavo Krupa, mobil: 0904 663 611