Súbory cookies na tejto webovej stránke slúžia na zjednodušenie jej používania. Ak budete aj naďalej využívať túto webovú stránku, súhlasíte s našimi pravidlami vzťahujúcimi sa na používanie súborov cookies.

Materská škôlka

  • Vytlačiť

Sme jednotriedna materská škola, umiestnená v účelovom zariadení spolu so školskou jedálňou a základnou školou. Priestory materskej školy sú umiestnené na prízemí a tvorí ich vstupná hala( šatňa detí), kuchyňa, účelové priestory pre kuchárku a vedúcu školskej jedálne, sklad kuchyne, sociálne zariadenie pre deti, sociálne zariadenie pre zamestnancov, spálňa, riaditeľňa, herňa a jedáleň. Priestory MŠ sú dostatočne veľké a slnečné a vybavené potrebným zariadením. Súčasťou MŠ je aj zastrešená terasa, priestranný dvor s preliezačkami a pieskoviskom. Poskytujeme celodennú aj poldennú starostlivosť o deti, výchovno- vzdelávací proces zameriavame na prosociálnu a environmentálnu výchovu a súčasťou našej ponuky je aj hravá výučba angličtiny realizovaná formou popoludňajšieho krúžku vedeného kvalifikovanou lektorkou.

 

Základné údaje o materskj škôlke