Súbory cookies na tejto webovej stránke slúžia na zjednodušenie jej používania. Ak budete aj naďalej využívať túto webovú stránku, súhlasíte s našimi pravidlami vzťahujúcimi sa na používanie súborov cookies.

Oficiálne stránky obce

Verejné obstarávanie - súhrnné správy

Obec Hermanovce nad Topľou si plní povinnosti verejného obstarávateľa ohľadne zverejňovania súhrnných štvrťročných správ.
Predmetné súhrnné správy od 1.Q 2019 sú po schválení a ich zverejnení vo Vestníku následne viditeľné na tomto linku:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/suhrnne-spravy/6410
Upozornenie:
po kliknutí na link budete presmerovaný na stránku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), kde sa postupne za každý kalendárny štvrťrok budú po zverejnení vo Vestníku objavovať ďalšie súhrnné správy za príslušný kvartál v roku.