Súbory cookies na tejto webovej stránke slúžia na zjednodušenie jej používania. Ak budete aj naďalej využívať túto webovú stránku, súhlasíte s našimi pravidlami vzťahujúcimi sa na používanie súborov cookies.

Oficiálne stránky obce

Kategória: Všeobecno-záväzné nariadenia

Zoradenie: Štandardné | Názov | Dátum | Stiahnutí | [Zostupne]
Názov súboru Dátum Veľkosť Stiahnutí    
NÁVRH - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo 11/2019 O PRAVIDLÁCH ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB NA ÚZEMÍ OBCE - zo dňa 12.08.2019 2019-08-12 10:35:16 289.57 KB 14 Stiahnuť
NÁVRH VZN č. 10/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou zo dňa 03.07.2019 2019-07-03 10:38:06 288.08 KB 12 Stiahnuť
NÁVRH VZN č. 9/2019 o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou zo dňa 03.07.2019 2019-07-03 10:36:48 284.14 KB 17 Stiahnuť
NÁVRH VZN č. 8/2019 o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou zo dňa 03.07.2019 2019-07-03 10:35:31 306.3 KB 18 Stiahnuť
VZN 06/2019 o zrušení VZN 02/2007 o určení manipulačných poplatkov 2019-06-24 21:16:35 375.08 KB 18 Stiahnuť
VZN 05/2019 o zrušení VZN 01/2012 o cenách nájmu za dočasné používanie pozemkov 2019-06-24 21:12:47 378.44 KB 12 Stiahnuť
VZN 04/2019 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa 2019-06-24 21:08:50 399.08 KB 12 Stiahnuť
VZN 03/2019 o vodení psov 2019-06-24 21:02:59 926.09 KB 13 Stiahnuť
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Hermanovce nad Topľou č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hermanovce nad Topľou 2019-03-01 23:29:03 0 B 57 Stiahnuť
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Hermanovce nad Topľou 2019-03-01 22:24:57 567.28 KB 58 Stiahnuť
VZN č. 1/2010 2010-08-25 10:03:29 102.85 KB 1086 Stiahnuť
Doplnok č. 1 k VZN 8/2008 2011-10-18 21:43:27 201.39 KB 931 Stiahnuť
VZN 3/2008 2008-10-13 21:39:23 672.15 KB 958 Stiahnuť
Doplnok č. 2 k VZN 3/2008 2012-12-14 19:35:23 21.2 KB 882 Stiahnuť
VZN č. 2/2008 2008-01-23 15:29:00 119.27 KB 980 Stiahnuť