Súbory cookies na tejto webovej stránke slúžia na zjednodušenie jej používania. Ak budete aj naďalej využívať túto webovú stránku, súhlasíte s našimi pravidlami vzťahujúcimi sa na používanie súborov cookies.

Oficiálne stránky obce

Faktúry 2015

OBECNÝ ÚRAD HERMANOVCE NAD TOPĽOU - FAKTÚRY ROK 2015:


Č. faktúry - interné Č. faktúry u dodávateľa Dodávateľ Predmet Suma s DPH Dát. plnenia Dát. doručenia Splatnosť
1/15 0115005902 SAMNET informačný systém s. Tesárske Mlyňany Zasielanie informácii 32,86 € 6.1.2015 12.1.2015 20.1.2015
2/15 332402

Stravné lístky Ch. Déjeuner, Bratislava

Stravné lístky 1 768,84 € 9.1.2015 13.1.2015 23.1.2015
3/15 7500031364 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón 16,58 € 7.1.2015 15.1.2015 26.1.2015
4/15 15004 Brtaň Ján , Hermanovce nad Topľou 82 Oprava kúrenia ZŠ 156,89 € 21.1.2015 23.1.2015 4.2.2015
5/15 15/0134 Pro Solutions, s.r.o. Bratislava Učebné pomôcky 21,80 € 22.1.2015 22.1.2015 29.1.2015
6/15 61828258 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 1000 riešení - odb. lit. 31,60 € 25.1.2015 28.1.2015 úhr. zál. fa
7/15 5281558040 Orange Slovensko a.s., Bratislava Telefón 31,60 € 11.1.2015 28.1.2015 29.1.2015
8/15 5281646268 Orange Slovensko a. s., Bratislava Telefón 8,48 € 15.1.2015 28.1.2015 29.1.2015
9/15 004112 SAD Humenné OZ Vranov Prepravné služby 159,32 € 31.1.2015 28.1.2015 30.1.2015
10/15 2015018 Jozef Hurný, Soľ 369 Hasiace potreby 303,43 € 22.1.2015 28.1.2015 5.2.2015
11/15 150005 Petrex plus Cement 9,20 € 26.1.2015 6.2.2015 14.2.2015
12/15 9770487026 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón 33,94 € 31.1.2015 6.2.2015 17.2.2015
13/15 150359 MEVA - SK, Rožňava Kuka nádoby 702,00 € 4.2.2015 9.2.2015 18.2.2015
14/15 7455305018 VSE a.s. Mlynská 31, Košice Elektrina 323,00 € 20.2.2015 10.2.2015 16.2.2015
15/15 7455305017 VSE a.s. Mlynská 31, Košice Elektrina 1.145,00 € 28.2.2015 10.2.2015 16.2.2015
16/15 4480164178 RWE, Mlynská 31, Košice Plyn 286,00 € 28.2.2015 10.2.2015 16.2.2015
17/15 4480164176 RWE, Mlynská 31, Košice Plyn 514,00 € 28.2.2015 10.2.2015 16.2.2015
18/15 311501093 AVE s.r.o. Osvetová 24, Bratislava Komunálny odpad 345,56 € 31.1.2015 16.2.2015 18.2.2015
19/15 70779542 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, Košice Virtuálna knižnica 3,32 € 5.2.2015 17.2.2015 19.2.2015
20/15 7500999690 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón 21.24 € 7.2.2015 17.2.2015 25.2.2015
21/15 115016155 WebSupport, s.r.o., Staré grunty 12, Bratislava Internet 30,96 € 16.2.2015 17.2.2015 23.2.2015
22/15 6712 SAD Humenné OZ Vranov Prepravné služby 159,32 € 28.2.2015 18.2.2015 27.2.2015
23/15 666004377 Tornadonet, s.r.o., Hanušovce n. T. Poplatok za internet 68,00 € 20.2.2015 23.2.2015 6.3.2015
24/15 150280 Topset  Solutions Stupava Aktuálizacia programu - dane 222,00 € 19.2.2015 24.2.2015 5.3.2015
25/15 5285625974 Orange Slovensko a.s., Bratislava Telefón  31,60 €  9.2.2015  23.2.2015  1.3.2015
26/15 5285712994  Orange Slovensko a.s., Bratislava Telefón  8,48 €  9.2.2015 23.2.2015   1.3.2015
27/15 150017  TAĎA SK s.r.o., Hermanovce nad Topľou   Cement  201,00 €  28.2.2015  2.3.2015  14.3.2015
28/15 15000073   Extratech s.r.o., Vranov n. T  Náhr. diely -kosačka 201,70 €   4.3.2015 3.3.2015  16.3.2015
29/15 150022  PETREX PLUS , Hanušovce n. T.  Cement 6,65 €   12.2.2015  3.3.2015  14.3.2015
30/15 7150401320   Slovenský pozemkový fond, Bratislava Splátka za nájom  15,00 €  26.2.2015  3.3.2015   12.3.2015
31/15 06/2015 ORIS-M  s.r.o. Hanušovce n. T Dovoz štrku 124,80 € 26.2.2015 3.3.2015 12.3.2015
32/15 15040 OZÓN Hanušovce n. T., Petrovce 129 Uloženie odpadu 319,56 € 2.3.2015 6.3.2015 16.3.2015
33/15 51072 7P s.r.o., Herlianska 1077, Vranov n. T Počítačové služby 55,92 € 28.2.2015 6.3.2015 13.3.2015
34/15 21509631 NOMILAND, s. r. o. , Košice Hračky do MŠ -z daru 130,20 € 26.2.2015 9.3.2015 12.3.2015
35/15 4480273884 RWE, Mlynská 31, Košice Plyn 514,00 € 1.3.2015 11.3.2015 16.3.2015
36/15 4480273886 RWE, Mlynská 31, Košice Plyn 286,00 € 1.3.2015 11.3.2015 16.3.2015
37/15 20150098 Obecný podnik služieb Bystré
Vývoz kontajnerov 115,20 € 28.2.2015 11.3.2015 21.3.2015
38/15 8771460971 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón 40,75 € 28.2.2015 11.3.2015 17.3.2015
39/15 2015028 Ing. Marek Hurný, Soľ 369 Školenie BOZP a PO 36,00 € 24.2.2015 11.3.2015 10.3.2015
40/15 311502107 AVE odpadové hospodárstvo, Bratislava Vývoz domov. odpadu 346,45 € 28.2.2015 13.3.2015 18.3.2015
41/15 250012 TRIBE kom spol. Medzianky Obrubníky do školy 111,99 € 17.3.2015 17.3.2015 31.3:2015
42/15 7501971539 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón 16,48 8.3.2015 17.3.2015 25.3.2015
43/15 20150174 LIMPO, s.r.o. Prešov  Potlač za trička do ZŠ 93,47 6.3.2015 18.3.2015 13.3.2015
44/15 70779542 Komensky, s.r.o. Košice Virtuálna knižnica 3,32 28.2.2015 18.3.2015 19.3.2015
45/15 150035 Konzeko,spol. Markušovce Likvidácia nelegálnej skládky 300,00 6.3.2015 19.3.2015 20.3.2015
46/15 5289709236 Orange Slovensko a.s., Bratislava Telefón 31,60 15.3.2015 20.3.2015 29.3.2015
47/15 5289795801 Orange Slovensko a.s., Bratislava Telefón 8,48 20.3.2015 29.3.2015 30.3.2015
48/15 9312 SAD Humenné OZ Vranov Prepravné služby 159,32 31.3.2015 20.3.2015 30.3.2015
49/15 2020150420 ATECH. NET s.r.o., Kolárovo Počítače ZŠ 496,00 18.3.2015 23.3.2015  28.3.2015
50/15 1504510 Slovgram M. Jakub. nám.14 , Bratislava Poplatok 33,50 18.3.2015 25.3.2015 30.3.2015
51/15 38/2015 Magdaléna Čižmárová, Hanušovce Poplatok za dopravu 82,00 16.3.2015 25.3.2015 17.3.2015
52/15 15000126 Extratech s.r.o., Vranov n. T. Ložisko 33,50 27.3.2015 30.3.2015 6.4.2015
53/15 51149 7P s.r.o., Herlianska 1077, Vranov n. T. Software 123,12 2.4.2015 7.4.2015 12.4.2015
54/15 32015 Združenie Slanské vrchy - východ Členský poplatok 71,50 5.3.2015 7.4.2015 19.3.2015
55/15 150182 Daniel Ďurica Prešov ZŠ - vertikálne žaluzie 220,30 30.3.2015 9.4.2015 31.3.2015
56/15 150181 Daniel Ďurica Prešov ZŠ - vertikálne žaluzie 1057,91 30.3.2015 9.4.2015 31.3.2015
57/15 21510305 NOMILAND, s.r.o., Košice Hračky do MŠ 24,40 23.3.2015 31.3.2015 6.4.2015
58/15 2119738136 Východosl. vod. spol. Košice Voda 10,61 31.3.2015 8.4.2015 20.4.2015
59/15 150033 TAĎA SK s.r.o , Hermanovce nad Topľou Dlažba a stav. materiál 656,83 31.3.2015 8.4.2015 14.4.2015
60/15 15/0590 Pro Solutions, s.r.o. Bratislava Dopravná výchova MŠ 12,90 7.4.2015 9.4.2015 14.4.2015
61/15 4467034384 RWE, Mlynská 31, Košice Poplatok za plyn 286,00 30.4.2015 9.4.2015 15.4.2015
62/15 4467034382 RWE, Mlynská 31, Košice Poplatok za plyn ZŠ 514,00 30.4.2015 9.4.2015 15.4.2015
63/15 3772416022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón 42,61 31.3.2015 9.4.2015 17.4.2015
64/15 12015 Andrea Cinová, Hanušovce Stavebné práce 700,00 23.3.2015 9.4.2015 10.4.2015
65/15 15/0590 Pro Solutions, s.r.o. Bratislava Učebné pomôcky 12,90 7.4.2015 15.4.2015 14.4.2015
66/15 7502946993 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón 16,48 8.4.2015 16.4.2015 27.4.2015
67/15 50409 Mgr. L. Krivda - Vranovské n. T. inzerát 66,00 14.4.2015 16.4.2015 28.4.2015
68/15 311503176 AVE odpadové hospodárstvo, Bratislava Vývoz odpadu 347,34 7.4.2015 16.4.2015 27.4.2015
69/15 5293727809 Orange Slovensko a. s., Bratislava Telefón 31,60 15.4.2015 20.4.2015 29.4.2015
70/15 5293813682 Orange Slovensko a. s., Bratislava Telefón 8,48 15.4.2015 20.4.2015 29.4.2015 
71/15 13412 SAD Humenné OZ Vranov Poplatok za dopravu 159,32 16.4.2015 20.4.2015 30.4.2015
72/15 70779542 Komensky, s. r. o Košice Virtuálna knižnica 3,32 13.4.2015 22.4.2015 27.4.2015
73/15 150210 Daniel Ďurica Prešov  ZŠ - vertikálne žaluzie 58,56 7.4.2015 22.4.2015 17.4.2015
74/15 150168 Lanaka spol. Kapušany Pletivo MŠ 170,04 24.4.2015 27.4.2015 4.5.2015
75/15 15013 Ján Juhaščík ROSEL, Hermanovce nad Topľou Revízie odbern. miest 259,20 27.4.2015 30.4.2015 11.5.2015
76/15 15012 Ján Juhaščík ROSEL, Hermanovce nad Topľou Montáž ističov, zápoj. rozvádzačov 984,00 27.4.2015 30.4.2015 11.5.2015
77/15  2119736825  Východosl. vod. spol. Košice   Voda 182,00  30.3.2015   30.4.2015  20.4.2015
78/15 25/15 Miroslav Guman Čistenie komínov 75,00 5.5.2015 5.5.2015 5.5.2015
79/15 2015004 Drahoslav Beňo, Pavlovce 59 Dovoz štrku 115,20 30.4.2015 7.5.2015 14.5.2015
80/15 150051 PETREX PLUS, Hanušovce n. T. Jaklový profil-oplotenie MŠ 52,80 16.4.2015 14.5.2015 11.5.2015
81/15 150043 TAĎA SK s. r.o , Hermanovce nad Topľou Cement a doprava 209,00 30.4.2015 7.5.2015 11.5.2015
82/15 4497101152 RWE, Mlynská 31, Košice Poplatok za plyn ZŠ 514,00 2.5.2015 7.5.2015 18.5.2015
83/15 4497101154 RWE, Mlynská 31, Košice Poplatok za plyn obec 286,00 2.5.2015 7.5.2015 18.5.2015
84/15 15114 OZÓN Hanušovce n. T, Petrovce 129 Uloženie odpadu 427,84 30.4.2015 12.5.2015 18.5.2015
85/15 7445479097 VSE a.s., Košice Elektrina 323,00 1.5.2015 12.5.2015 15.5.2015
86/15 7445479096 VSE a.s. , Košice Elektrina 1145,00 31.5.2015 12.5.2015 15.5.2015
87/15 77345559 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón 46,38 30.4.2015 12.5.2015 18.5.2015
88/15 84/15 Magdaléna Čižmárová, Hanušovce Poplatok za dopravu 40,00 5.5.2015 7.5.2015 7.5.2015
89/15 83/15 Magdaléna Čižmárová, Hanušovce Poplatok za dopravu 40,00 5.5.2015 7.5.2015 7.5.2015
90/15 82/15 Magdaléna Čižmárová, Hanušovce Poplatok za dopravu 128,80 5.5.2015 7.5.2015 7.5.2015
91/15 81/15 Magdaléna Čižmárová, Hanušovce Poplatok za dopravu 50,40 5.5.2015 7.5.2015 7.5.2015
92/15 2151114654 SOZA , Rastislavova 3, Bratislava Poplatok SOZA 20,40 6.5.2015 13.5.2015 19.5.2015
93/15 7503915310 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón 16,48 8.5.2015 14.5.2015 25.5.2015
94/15 50511 Mgr. L. Krivda - Vranovské n.T. Vranovské noviny 38,40 12.5.2015 15.5.2015 26.5.2015
95/15 20150216 Obecný podnik služieb Bystré Vývoz kontajnerov 172,80 30.4.2015 15.5.2015 22.5.2015
96/15 0FA1150138 ADAPT, s. r. o. Detský fúrik 43,28 23.3.2015 18.5.2015 21.5.2015
97/15 70779542 Komensky, s.r.o., Košice Virtuálna knižnica 3,32 30.4.2015 19.5.2015 3.6.2015
98/15   Allianz Slov. poisť., a.s. Košice Poistenie PC - ZŠ 150,46 11.5.2015 19.5.2015 24.6.2015
99/15 201510431 ŠKODA - AUTOSERVIS, Vranov s. r. o. Servis 376,09 15.5.2015 19.5.2015 29.5.2015
100/15 311504231 AVE odpadové hospodárstvo, Bratislava Vývoz odpadu 341,30 30.4.2015 19.5.2015 14.5.2015
101/15 5297859250 Orange Slovensko a. s., Bratislava Telefón 31,60 5.5.2015 21.5.2015 29.5.2015
102/15 5297944937 Orange Slovensko a. s., Bratislava Telefón 8,48 9.5.2015 21.5.2015 29.5.2015
103/15 16012 SAD Humenné OZ Vranov Prepravné služby 159,32 18.5.2015 21.5.2015 1.6.2015
104/15 2332015 Vítezslav Fischer život a zdravie, Kokošovce Knihy 22,00 27.5.2015 27.5.2015 12.6.2015
105/15 115052493 WebSuport Bratislava Popl.webová stránka 14,76 28.5.2015 1.6.2015 4.6.2015
106/15 21600644 NOMILAND, s. r. o. , Košice Kostýmové čiapky MŠ 29.60 25.5.2015 3.6.2015 8.6.2015
107/15 135/052015/SK ODM Metris Rogow Kniha pre MŠ 6,00 20.5.2015 3.6.2015 20.5.2015
108/15 121/2015 Magdaléna Čižmárová, Hanušovce Poplatok za dopravu 138,50 2.6.2015 3.6.2015 12.6.2015
109/15 4440055967 RWE, Mlynská 31, Košice Plyn - škola 286,00 1.6.2015 9.6.2015 15.6.2015
110/15 4440055965 RWE, Mlynská 31, Košice Plyn - škola 514,00 1.6.2015 9.6.2015 15.6.2015
111/15 21600930 NOMILAND, s. r. o. , Košice Mapa sveta 115,00 1.6.2015 9.6.2015 15.6.2015
112/15 20150258 VIP CARD s. r. o., Rožňava Čerpanie SF na regen. prac. sily 154,00 4.6.2015 9.6.2015 11.6.2015
113/15 20150259 VIP CARD s. r. o. Rožňava Čerpanie SF na regen. prac. sily 140,00 4.6.2015 9.6.2015 11.6.2015
114/15 151876 VIVA TRADE,s. r. o., Košice Ceny do súť. Dni obce 70,14 15.6.2015 16.6.2015 29.6.2015
115/15 70779542 Komensky, s. r. o Košice Virtuálna knižnica 3,32 5.6.2015 16.6.2015 19.6.2015
116/15 3774406748 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón 19,39 4.6.2015 16.6.2015 18.6.2015
117/15 150074 PETREX PLUS , Hanušovce n. T. Jaklový profil-oplotenie Cintorín ZS 44,40 13.5.2015 16.6.2015 13.6.2015
118/15 7504879473 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón 16,48 8.6.2015 16.6.2015 25.6.2015
119/15 125/2015 Magdaléna Čižmárová, Hanušovce Poplatok za dopravu 40,00 4.6.2015 8.6.2015 12.6.2015
120/15 126/2015 Magdaléna Čižmárová, Hanušovce Poplatok za dopravu 50,00 4.6.2015 8.6.2015 12.6.2015
121/15 12515 JAVAKO, s. r.o , Nám. slob. 3, Vranov n. T Služby bezp. technika 66,00 4.6.2015 16.6.2015 20.6.2015
122/15 627/15/62 INGEMA,s. r.o., Hlivištia 23, 07301 Sobrance MŠ- odeľ. stena WC 234,00 15.6.2015 17.6.2015 18.6.2015
123/15 5302057794 Orange Slovensko a. s., Bratislava Telefón 31,60 15.6.2015 18.6.2015 29.6.2015
124/15 5302143432 Orange Slovensko a. s., Bratislava Telefón 8,48 15.6.2015 18.6.2015 29.6.2015
125/15 18612 SAD Humenné OZ Vranov Prepravné služby 159,32 30.6.2015 18.6.2015 29.6.2015
126/15 1500034 AUDIT Consult CD, s.r.o. Audítorske služby 378,00 12.6.2015 22.6.2015 26.6.2015
127/15 1500038 CORUND partners, s.r.o., Prešov Bezpečnostné služby 700,00 16.6.2015 22.6.2015 30.6.2015
128/15 2015079 GEOKART Prešov, s.r.o. Zameranie cesty 240,00 16.6.2015 23.6.2015 30.6.2015
129/15 2015006175 GOLIAS, SK ČADCA 116,22 19.6.2015 25.6.2015 26.6.2015
130/15 311505215 AVE odpadové hospodárstvo, Bratislava Vývoz odpadu 349,33 31.5.2015 25.6.2015 25.6.2015
131/15 84096903 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Odborná literatúra 29,40 28.6.2015 30.6.2015 11.7.2015
132/15 11/2015 SČAMBA, s.r. o. Osl. 101, Trstené Výstupenie hud. skup. 900,00 30.6.2015 30.6.2015 30.6.2015
133/15 2530839793 Kooperatíva, Košice Poistenie 25,95 27.6.2015 2.7.2015 13.9.2015
134/15 15000463 Extratech s. r. o., Vranov n. T. Kosáčka el. MTD 159,90 29.6.2015 2.7.2015 9.7.2015
135/15 70779542 Komensky, s. r. o. Košice Virtuálna knižnica 3,32 1.7.2015 7.7.2015 15.7.2015
136/15 2120065210 Východoslovenská vodár. spoloč., a. s. Košice Poplatok za vodu 267,85 1.7.2015 7.7.2015 21.7.2015
137/15 4430172655 RWE, Mlynská 31, Košice Plyn 286,00 1.7.2015 7.7.2015 31.7.2015
138/15 4430172653 RWE, Mlynská 31, Košice Plyn 514,00 1.7.2015 7.7.2015 15.7.2015
139/15 F015193 OZÓN Hanušovce n. T., Petrovce 129 Uloženie odpadu 420,80 1.7.2015 7.7.2015 15.7.2015
140/15 150098 PETREX PLUS , Hanušovce n. T. Odpad. rúry, hrable 54,98 30.6.2015 7.7.2015 14.7.2015
141/15 20150309 Obecný podnik služieb Bystré Vývoz odpadu 172,80 30.6.2015 7.7.2015 16.7.2015
 142/15  1507035  INSGaf, s.r.o. Šaľa  Menovky do MŠ  40,70  9.7.2015 10.7.2015  6.8.2015 
143/15 20150063 JIS-SK, s. r. o. Prešov Inštalácia upgrade - ŠJ 127,20 30.6.2015 3.7.2015 14.7.2015
144/15 3100482846 VSE a.s. , Košice Náklady na dopravu 20,00 6.7.2015 10.7.2015 20.7.2015
145/15 3100482847 VSE a.s. , Košice Náklady na dopravu 20,00 6.7.2015 10.7.2015 20.7.2015
146/15 3100482842 VSE a.s. , Košice Náklady na dopravu 20,00 6.7.2015 10.7.2015 20.7.2015
147/18 3100482837 VSE a.s. , Košice Náklady na dopravu 20,00 6.7.2015 10.7.2015 20.7.2015
148/15 3100482831 VSE a.s. , Košice Náklady na dopravu 20,00 6.7.2015 10.7.2015 20.7.2015
 149/15  5775356644  Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava  Telefón  30,61  3.7.2015 10.7.2015  17.7.2015 
150/15 311506225 AVE odpadové hospodárstvo, Bratislava Vývoz odpadu 351,90 30.6.2015 13.7.2015 21.7.2015
151/15 0F-23/2015 Mgr. Peter Pipa, Trebišov Projekt na ochranu osobných údajov 150,00 13.7.2015 15.7.2015 27.7.2015      
152/15 21601911 NOMILAND, s. r. o. , Košice Tovar do MŠ 47,00 6.7.2015 15.7.2015 20.7.2015
 153/15  500615  Mgr. Daniel Chudý  Nafukovacia atrakcia  360,00  21.6.2015  15.7.2015  1.7.2015
154/15 651101365 Slovak Ventures  Nitra Učebné pomôcky ZŠ 187,00 13.7.2015 16.7.2015 27.7.2015
155/15 511010821 Allianz Slov. poisť. , a. s. Košice Poistné 178,75 9.7.2015 16.7.2015 1.8.2015
156/15 7505857073 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón 16,48 8.7.2015 16.7.2015 27.7.2015
 157/15 22612   SAD Humenné OZ Vranov  Prepravné služby  159,32 31.7.2015  20.7.2015   28.7.2015
158/15 5306274867 Orange Slovensko a. s., Bratislava Telefón 31,60 15.7.2015 20.7.2015 9.7.2015
159/15 5306359698 Orange Slovensko a. s., Bratislava Telefón 8,48 15.7.2015 20.7.2015 29.7.2015
160/15 3072015 INKABUS, Irena Klimovská, Bystré Prepravné služby 374,00 17.7.2015 21.7.2015 4.8.2015
161/15 11577227 Stravné lístky Ch. Déjeuner, Bratislava Stravné lístky 2191,36 13.7.2015 15.7.2015 27.7.2015
162/15 2119736825 Východoslovenská vodár. spoloč. , a. s. Košice Voda 182,99 30.3.2015 30.7.2015 20.4.2015
 163/15 150115  PETREX PLUS , Hanušovce n. T.   Zakrývacia fólia, tmel  147,07  16.7.2015 3.8.2015   14.8.2015
164/15 21602414 NOMILAND, s. r. o. , Košice Pracovný materiál MŠ 12,81 31.7.2015 4.8.2015 15.9.2015
165/15 4487018163 RWE, Mlynská 31, Košice Plyn 286,00 31.8.2015 12.8.2015 17.8.2015
166/15 4487018161 RWE, Mlynská 31, Košice Plyn 514,00 31.8.2015 12.8.2015 17.8.2015
167/15 9776310049 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón 30,60 31.7.2015 12.8.2015 18.8.2015
168/15 743579258 VSE a.s. , Košice Elektrina 323,00 31.8.2015 12.8.2015 17.8.2015
169/15 7435797257 VSE a.s. , Košice Elektrina 1145,00 31.8.2015 12.8.2015 17.8.2015
170/15 15/1204 Pro Solutions, s.r. o. Bratislava Literatúra MŠ 9,90 11.8.2015 14.8.2015 18.8.2015
171/15 7506815967 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón 16,48 8.8.2015 14.8.2015 25.8.2015
172/15 H17000410 Geis SK s.r. o.,Trňanská 6, 960 01 Zvolen Prepravné služby 61,00 19.8.2015 19.8.2015  19.8.2015
173/15 311507218 AVE odpadové hospodárstvo, Bratislava Uloženie odpadu 356,26 31.7.2015 19.8.2015 14.8.2015
174/15 16423 UNIQA poisťovňa, a. s. Lazaretská 15, Bratislava Úrazové poistenie 60,84 11.8.2015 19.8.2015 1.9.2015
175/15 2015089310 ABC - ZOO , Starozagorská 6, Košice Akvárium a stolík MŠ 160,90 3.8.2015 24.8.2015 13.8.2015
176/15 7298400925 VSE a.s. , Košice oprava faktúry ´-0,88 13.8.2015 24.8.2015 24.8.2015
177/15 7230139800 VSE a.s. , Košice oprava faktúry ´-1.58 13.8.2015 24.8.2015 24.8.2015
178/15 7298600421 VSE a.s. , Košice oprava faktúry ´-0,62 13.8.2015 24.8.2015 24.8.2015
179/15 20150703 Firma Šulek,s.r.o., Sv.Martina 1,Hrnčiarovce n.P. Lavičky 961,00 20.8.2015 25.8.2015 3.9.2015
180/15 25412 SAD Humenné OZ Vranov Prepravné služby 159,32 17.8.2015 25.8.2015 31.8.2015
181/15 5310584059 Orange Slovensko a. s., Bratislava Telefón 8,48 17.8.2015 25.8.2015 31.8.2015
182/15 5310500785 Orange Slovensko a. s., Bratislava Telefón 31,60 9.8.2015 26.8.2015 29.8.2015
183/15 201504389 Komensky, s. r. o. Košice Virtuálna knižnica 3,32 5.8.2015 20.8.2015 19.8.2015
 184/15  150828  Ing. Vladimír Vagaský, Košice - Gart ART  Okrasné kry , rastliny pri školskom byte a ZŠ 272,00   28.8.2015 2.9.2015   14.9.2015
185/15 150071 TECHADO, Podčičva 155, 094 09 Sedliská Materiál - oprava strechy Dom. Smútku 2633,57 26.8.2015 31.8.2015 26.8.2015
186/15 05/2015 Milan Orečný, Hanušovce n.T. Oprava strechy DS 2000,00 15.8.2015 7.9.2015 7.9.2015
187/15 15552 Slovenské pedag. nakladateľstvo, Bratislava Prvák, prvák, vystrč rožky! 22,05 3.9.2015 7.9.2015 7.9.2015
188/15 150127 PETREX PLUS , Hanušovce n.T. Jaklový profil 9,90 31.8.2015 7.9.2015 14.9.2015
189/15 150354 Okná Martin TRADE s.r.o., Dlhé Klčovo Plastové dvere MŠ 979,78 2.9.2015 7.9.2015 14.9.2015
190/15 515313850 Slovenská legálna metrológia, n.o. B. Bystrica Váhy triedy presnosti 27,00 2.9.2015 7.9.2015 16.9.2015
191/15 F250054 TRIBE kom. spol. Medzianky Penetrácia, lepidlo 84,80 28.8.2015 7.9.2015 14.9.2015
192/15 4430177431 RWE Gas, Mlynská 31, Košice Zemný plyn 286,00 1.9.2015 7.9.2015 16.9.2015
193/15 5002978267 Komunálna poisťovňa, a. s. Hlavná 62, Košice Poistné 63,07 2.9.2015 7.9.2015 23.9.2015
194/15 4430177429 RWE Gas, Mlynská 31, Košice Zemný plyn ZŠ 514,00 1.9.2015 7.9.2015 16.9.2015
195/15 FO15263 OZÓN Hanušovce n.T., Petrovce 129 Zneškodnenie odpadu 247,37 31.8.2015 8.9.2015 17.9.2015
196/15 16/2015 Miroslav Pilát - DREVOKOM, Remeniny 38 Drevo - oprava Dom smútku 705,12 2.9.2015 8.9.2015 9.9.2015
197/15 51714 7P s. r.o., Herlianska 1077, Vranov n. T. Update miezd 15.07 33,00 3.9.2015 8.9.2015 13.9.2015
198/15 6777260689 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón 30,41 31.8.2015 10.9.2015 18.9.2015
199/15 15552 Slovenské pedag. nakladateľstvo, Bratislava Prvák, prvák, vystrč rožky! 22,05 zapísané pod č. f. 187/15 storno!
200/15 05/2015 Milan Orečný, Hanušovce n.T. Oprava strechy DS 2000,00 zapísané pod č. f. 186/15 storno!
201/15 185/2015 Magdaléna Čižmárová, Hanušovce Prepravné služby 206,40 9.9.2015 10.9.2015 10.9.2015
202/15 187/2015 Magdaléna Čižmárová, Hanušovce Prepravné služby 194,00 9.9.2015 10.9.2015 10.9.2015
203/15 186/2015 Magdaléna Čižmárová, Hanušovce Prepravné služby 189,00 9.9.2015 10.9.2015 10.9.2015
 204/15  21/2015 Jozef Dudaš, Benkovce 58   Kurenárske práce 4.162,00  14.9.2015  14.9.2015  29.9.2015 
205/15 70779542 Komensky, s. r. o. Košice Virtuálna knižnica 3,32 31.8.2015 14.9.2015 22.9.2015
206/15 150902 NOVEL, spol. s. r.o., Košice Banský vozík 240,00 9.9.2015 17.9.2015 9.9.2015
207/15 311508194 AVE odpadové hospodárstvo, Bratislava Vývoz odpadu 341,38 31.8.2015 17.9.2015 21.9.2015
 208/15  2015158 Danka Tkáčová, Bardejovská 642/2, Kapušany   Ročný licenčný poplatok Kataster NET 2015  34,00 11.9.2015  17.9.2015   21.9.2015
209/15 20150421 Obecný podnik služieb Bystré Vývoz odpadu 134,40 31.8.2015 18.9.2015 18.9.2015
210/15 750778873 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón 16,49 7.9.2015 18.9.2015 25.9.2015
211/15 50915 Mgr. Ladislav Krivda, Sídlisko Okulka 9/5,Vranov Uverejnenie inzerátu 13,00 16.9.2015 18.9.2015 30.9.2015
212/15 5314733042 Orange Slovensko a. s., Bratislava Telefón 31,60 15.9.2015 21.9.2015 29.9.2015
213/15 5314816764 Orange Slovensko a. s., Bratislava Telefón 8,48 15.9.2015 21.9.2015 29.9.2015
214/15 27912  SAD Humenné OZ Vranov   Prepravné služby  159,32  16.9.2015 21.9.2015  30.9.2015 
215/15 1016000575 DEMA Senica,a. s. Krycia plachta 224,71 23.9.2015 28.9.2015 3.10.2015
216/15 31/2015 ORIS-M  s. r. o Hanušovce n.T. Dovozu štrku 132,84 26.9.2015 1.10.2015 10.10.2015
217/15 2120379211 Východoslovenská vodár. spoloč., a. s. Košice Voda 164,42 28.9.2015 1.10.2015 19.10.2015
218/15 15400459 Ján Svoboda, Televízní služba NOVA, Ostrava Náhr. diely - ŠJ 22,91 30.9.2015 2.10.2015 14.10.2015
219/15 51816 7P s. r.o., Herlianska 1077, Vranov n. T. Optický valec - oprava tlačiarne 103,20 30.9.2015 5.10.2015 14.10.2015
220/15 2015420 APF - Servis, Martinengova 24, 811 02 Bratislava Odmena z ročnej predpokladanej dosiahnutej úspory plynu 369,55 21.9.2015 7..10.2015 6.10.2015
221/15 2015/38 DD-ARCH,s.r.o ,Hencovská 1836/25, Hencovce Projektová dokumentácia - zvýšenie energetickej účinnosti MŠ a ZŠ 4920,00 5.10.2015 7.10.2015 19.10.2015
222/15 FO15295 OZÓN Hanušovce n. T, Petrovce 129 Zneškodnenie odpadu 439,28 1.10.2015 7.10.2015 15.10.2015
223/15 2015041 TERA green ,s. r. o .Orechová 170/23, 08501 Bardejov Projekt. hodnotenie energetick.hospodárnosti budovy pre stavebné povolenie na stavbu Zvýšenie energetickej účinnosti MŠ a ZŠ 996,00 2.10.2015 7.10.2015 16.10.2015
224/15   RTV Mlynská dolina, 84545 Bratislava Služby verejnosti 94,05 30.9.2015 7.10.2015 7.10.2015
225/15 10150261 Peter Jurík - LISA Prezentácia obce www.slovakregion.sk 27,88 1.10.2015 7.10.2015 28.10.2015
226/15 150753 Mladý záchranár, o.z. Varín Časopis ZŠ 11,88 22.9.2015 9.10.2015 13.10.2015
227/15 70779542 Komensky, s. r. o. Košice Virtuálna knižnica 3,32 30.9.2015 14.10.2015 22.10.2015
228/15 461153080 Saleziáni don Bosca -Slovenská provincia,Bratisl. Zošity 1.- 4. ročník 16,50 21.9.2015 8.10.2015 12.10.2015
229/15 1581970 Školex spol. s. r. o., Horárska 12, Bratislava Lavička šatňová  8ks 466,03 9.10.2015 16.10.2015 23.10.2015
230/15 4447045825 RWE Gas,Mlynská 31, Košice Plyn 514,00 31.10.2015 13.10.2015 16.10.2015
231/15 311509191 AVE odpadové hospodárstvo, Bratislava Vývoz odpadu 396,13 30.9.2015 13.10.2015 21.10.2015
232/15 4447045827 RWE Gas, Mlynská 31, Košice Plyn 286,00 2.10.2015 13.10.2015 16.10.2015
233/15 7778209875 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón 30,18 3.10.2015 13.10.2015 19.10.2015
234/15 20150492 Obecný podnik služieb Bystré Vývoz plastov 249,60 30.9.2015 13.10.2015 22.10.2015
235/15 FV150004 Metropolys Slovakia, Košice,prev.Hanušovce n.T. Silikon akrylatový, rúra 221,64 30.9.2015 13.10.2015 14.10.2015
236/15 1102015 Irena Klimovská, Inkabus Bystré Prepravné služby Poľsko 246,75 2.10.2015 16.10.2015 27.10.2015
237/15 7508752572 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón 16,49 7.10.2015 16.10.2015 26.10.2015
238/15   Allianz Slov. poisť. , a. s. Košice Poistné počítačov 165,97 9.10.2015 16.10.2015  
239/15   2015/2717 ElSTROTE spol. s. r.o , Dolná Mariková 551  Pracovné odevy a obuv   150,60 13.10.2015   19.10.2015 13.10.2015 
240/15 8017062061 Allianz Slov. poisť. , a. s. Košice Poistné Fábia 138,35 14.10.2015 20.10.2015 1.1.2016
241/15 8018123852 Allianz Slov. poisť. , a. s. Košice Poistné VT 799YC 18,02 14.10.2015 20.10.2015 18.1.2016
242/15 1000404169 Allianz Slov. poisť. , a. s. Košice Poistné VT 662AT 298,61 14.10.2015 20.10.2015 1.1.2016
243/15 31712 SAD Humenné OZ Vranov Prepravné služby 159,32 31.10.2015 20.10.2015 28.10.2015
244/15 5318985496 Orange Slovensko a. s., Bratislava  Telefón 31,60 15.10.2015 20.10.2015 29.10.2015
245/15 5319068795 Orange Slovensko a. s., Bratislava  Telefón 8,48 15.10.2015 20.10.2015 29.10.2015
 246/15  1503295571  Slovenská pošta, a. s. , B. Bystrica  Predplatné Škôlkár,Včielka  31  8.10.2015  20.10.2015  14.10.2015
247/15 160295 EDUCPLAY, s. r. o,Veľká Okružná 43 Písací stolík MŠ 196,20 16.10.2015 23.10.2015 30.10.2015
248/15 115564 JUVENIA -EDUCATION, n. o.Poprad,Levočská 866 Metodické príručky Busy Bee 1 -4 + CD náhravky ZŠ 17,43 21.10.2015 23.10.2015 9.11.2015
249/15 115517 JUVENIA -EDUCATION, n. o.Poprad,Levočská 866 Seet Busy Bee 1,2Busy Bee 3,4 pracovné zošity ZŠ 114,44 8.10.2015 23.10.2015 29.10.2015
250/15 VF/2015065 František Fabian-Dataservis,N. slob. 2, Vranov Toner MŠ 26,00 22.10.2015 22.10.2015 29.10.2015
251/15 24/2015 Jozef Dudaš, Benkovce 58 Kúrenárske práce, montáž rozvodov kúrenia,dodávka materiálu podľa zoznamu 1.399,00 14.9.2015 23.10.2015 29.9.2015
252/15 11/10/15 RZ pri ABC CVČ, FS Rozmarija, Októbrová 30, Prešov Vystúpenie folklórneho súboru Rozmarija Prešov 500,00 23.10.2015 25.10.2015 25.10.2015
253/15 FM1548100 DMJ Market, s. r. o. , Budovateľská 1288, Vranov Potraviny Úcta k starším 77,69 23.10.2015 23.10.2015 30.10.2015
254/15 FP1515718 DMJ Market, s. r. o. , Budovateľská 1288, Vranov Potraviny Úcta k starším 25,62 23.10.2015 23.10.2015 30.10.2015
255/15 202/2015 Magdaléna Čižmárová, Hanušovce Prepravné služby 67,00 19.10.2015 25.10.2015 9.11.2015
256/15 150104840 Hladamfarby.sk s.r.o., Mostná 204/9 Nitra Toner ZŠ 80,20 10.9.2015 30.10.2015 24.9.2015
257/15 4424087702 RWE Gas Mlynská 31, 042 91 Košice Zemný plyn 514,00 1.11.2015 6.11.2015 16.11.2015
258/15 4424087704 RWE Gas Mlynská 31, 042 91 Košice Zemný plyn 286,00 1.11.2015 6.11.2015 16.11.2015
259/15 2779185924 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón 34,42 3.11.2015 6.11.2015 18.11.2015
260/15 FO15341 OZÓN Hanušovce n. T, Petrovce 129 Uloženie odpadu 205,12 2.11.2015 6.11.2015 16.11.2015
261/15 2015014

Ing. Božena Hamaďaková,  Humenné

Rekonštrukcia lesnej cesty 400,00 3.11.2015 9.11.2015 17.11.2015
262/15 208/2015

Magdaléna Čižmárová, Hanušovce 

Prepravné služby 42,50 26.10.2015 9.11.2015 26.10.2015
263/15 7455493751

VSE a.s., Mlynská 31, Košice

Elektrina - škola 323,00 1.11.2015 10.11.2015 16.11.2015
264/15 7455493750

VSE a.s., Mlynská 31, Košice

Elektrina - obec  1.145,00 1.11.2015 10.11.2015 16.11.2015
265/15 FV150348

Microitem v.o.s., Odborárska 23, Bratislava

CD - prezentácie 3 diely 59,70 6.11.2015 11.11.2015 16.11.2015
266/15 F20150544

Obecný podnik služieb, Bystré 98

Vývoz kontajnerov 67,20 5.11.2015 11.11.2015 20.11.2015
267/15 FSK1500492

Zábavné učení , s.r.o., Mariánske nám. 14, UherskýBrod

Formovacia hmota, formičky 77,96 12.11.2015 12.11.2015 23.11.2015
268/15 21/2015

Vranovský útulok, ul. Na hrunku 52, Vranov n. T.

Odchyt psov a starostlivosť o túlavých psov z Vašej obce zmluva č. 10/2015 240,00 5.11.2015 13.11.2015 20.11.2015
269/15 201506083

Komensky, s. r. o. Košice

Virtuálna knižnica  3,32 5.11.2015 13.11.2015 19.11.2015
270/15 2015015

Andrej Lipták, Hermanovce n. T. 21

Materiál  a práca pri osvetlení ihriska 3264,08 12.11.2015 12.11.2015 26.11.2015
271/15 4300020462

SPP Mlynské nivy 44b, Bratislava

Pripojka k súp. č. 54 216,36 9.11.2015 16.11.2015 úhr. zál.fa 2.1.2015
272/15 311510196

AVE odpadové hospodárstvo, Bratislava

Vývoz odpadu 344,47 30.10.2015 16.11.2015 20.11.2015
273/15 34212

SAD Humenné OZ Vranov

Prepravné služby 159,32 13.11.2015 19.11.2015 27.11.2015
274/15 213/2015

Magdaléna Čižmárová, Hanušovce 

Preprava športového klubu 42,50 16.11.2015 19.11.2015 17.11.2015
275/15 7509713941

Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava

Telefón 16,49 7.11.2015 19.11.2015 25.11.2015
276/15  

Združenie miest a obcí, Bezručova 9, Bratislava

Členský poplatok 119,29 20.11.2015 26.11.2015  
277/15 160480

EDUCPLAY, s. r. o., Veľká okružná 43, Žilina

Čiapky do MŠ 37,00 23.11.2015 26.11.2015 7.12.2015
278/15 214/2015

Magdaléna Čižmárová, Hanušovce 

Prepravné služby 116,00 23.11.2015 26.11.2015 24.11.2015
279/15 4352015

Vitezslav Fischer, Kokošovce 65

Knihy 52,00 26.11.2015 26.11.2015 10.12.2015
280/15 3100482847

Východosl. energetika a.s., Košice

Náklady za dopravu 20,00 6.7.2015 26.11.2015 20.7.2015
281/15 3100482842

Východosl. energetika a.s., Košice

Náklady na dopravu 20,00 6.7.2015 26.11.2015 20.7.2015
282/15 3100482837

Východosl. energetika a.s., Košice

Náklady na dopravu 20,00 6.7.2015 26.11.2015 20.7.2015
283/15 5323248130

Orange Slovensko a. s., Bratislava 

Telefón 31,60 15.11.2015 26.11.2015 29.11.2015
284/15 5323331760

Orange Slovensko a. s., Bratislava 

Telefón 8,48 15.11.2015 26.11.2015 29.11.2015
285/15 FV150225

TAĎA SK s. r.o , Hermanovce nad Topľou

Stavebný materiál 29,05 20.11.2015 26.11.2015 4.12.2015
286/15 OF-38/2015

Mgr.Peter Pipa, Trebišov

Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 100,00 8.10.2015 26.11.2015 31.10.2015
287/15 79936110000

INPROST s. r. o., Smrečianska 29, Bratislava

Obecné noviny 67,60 1.12.2015 3.12.2015 8.12.2015
288/15 1172015

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Diár samosprávy 2016 6,65 26.11.2015 3.12.2015 26.11.2015
289/15 F250074

TRIBE kom spol. Medzianky

Cement 425 R Extracem 60,60 10.11.2015 7.12.2015 8.12.2015
290/15 1780095293

Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava

Telefón 31,02 2.12.2015 11.12.2015 18.12.2015
 291/15  4200047814

 RWE Gas Mlynská 31, 042 91 Košice

Elektrina   -658,62  7.12.2015  11.12.2015 23.12.2015 
292/15 4200047815

RWE Gas Mlynská 31, 042 91 Košice

Elektrina -1306,44 7.12.2015 11.12.2015 23.12.2015
293/15 311511185

AVE odpadové hospodárstvo, Bratislava

Vývoz odpadu 317,45 30.11.2015 18.12.2015 21.12.2015
294/15 36712

SAD Humenné OZ Vranov

Prepravné služby 159,32 31.12.2015 18.12.2015 28.12.2015
295/15 7510688351

Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava

Telefón 16,49 7.12.2015 18.12.2015 28.12.2015
296/15 160624

EDUCAPLAY , s.r.o. Veľká okružná 43, Žilina

Čiapka Ježko do MŠ 8,50 8.12.2015 18.12.2015 22.12.2015
297/15 70779542

Komensky, s. r. o Košice

Virtuálna knižnica  3,32 30.11.2015 18.12.2015 18.12.2015
298/15 5327523280

Orange Slovensko a. s., Bratislava 

Telefón 31,60 15.12.2015 21.12.2015 29.12.2015
299/15 5327605487

Orange Slovensko a. s., Bratislava 

Telefón 21,37 15.12.2015 21.12.2015 29.12.2015
300/15 1516-4045

ARES spol. s. r. o. Banselova 4, Bratislava

Časopis MŠ 10,80 17.12.2015 22.12.2015 31.12.2015
301/15 700159081

Allianz Slov. poisť. , a. s. Košice

Poistné Fábia  520,58 11.12.2015 22.12.2015 28.1.2016
302/15 OPS/2634/2015

Prima banka , Hodžova 11, 010 11 Žilina

Ročné vedenie účtu 43,85 15.12.2015 22.12.2015 16.1.2016
303/15 202015

Štefan Kovaľ, Bystré 513

Odvoz zeminy 450,00 20.12.2015 22.12.2015 2.1.2016
304/15 4295001646

RWE , Mlynská 31, 040 01 Košice

Plyn 765,58 15.12.2015 04.01.2016 29.12.2015
305/15 20150569

Peter Sabo, prevádzka Bystré

Vianočné balíčky ZŠ Bystré 44,00 22.12.2015 04.01.2016 29.12.2016
306/15 2120606355

VVS a. s. , Komenského 50, 040 01 Košice

Vodné , stočné 278,46 18.12.2015 4.1.2016 11.1.2016
307/15  99756414

 Poradca s. r. o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina

Odborná literatúra   33,00 27.12.2015   5.1.2016 25.5.2016 
308/15 61831252

Poradca s. r. o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina

Odborná literatúra 0 27.12.2015 5.1.2016 25.5.2016
309/15 F250086

TRIBE kom spol. Medzianky

Stavebný materiál 60,60 7.12.2015 5.1.2016 4.1.2016
310/15 50215223

Petit Press a.s. Bratislava 

Prešovský korzár 230,00 22.12.2015 5.1.2016 31.12.2015
311/15 1781008083

Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava

Telefón 30,80 31.12.2015 11.1.2016 18.1.2016
312/15 20150656

Obecný podník služieb, Bystré 

Vývoz odpadu 240,00 30.12.2015 11.1.2016 20.1.2016
313/15 FO15427

OZÓN Hanušovce n. T, Petrovce 129

Zneškodnenie odpadu 465,69 31.12.2015 11.1.2016 14.1.2016
314/15 1511001121

Vemex energo s. r. o.

Zemný plyn 1798,48 31.12.2015 11.1.2016 28.1.2016
315/15 7240157701

Východosl. energetika a.s., Košice

Elektrina 1001,92 31.12.2015 27.1.2016 11.1.2016
    
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ HERMANOVCE NAD TOPĽOU - FAKTÚRY 2015:

Číslo faktúry - interné Číslo faktúry u dodávateľa Dodávateľ Predmet Suma s DPH Dát. plnenia Dát. doručenia Splatnosť
1/15 ŠJ 1510139 DMJ Market , Budovateľská 1288,Vranov n. T. Potraviny do ŠJ 99,24 € 12.1.2015 13.1.2015 19.1.2015
2/15 ŠJ 1540216 DMJ Market, Budovateľská 1288,Vranov n. T. Mäso do ŠJ 145,45 € 12.1.2015 13.1.2015 19.1.2015
3/15 ŠJ 150000

Michal Zelinka, Pavlovce 103

Zelenina do ŠJ 39,55 € 12.1.2015 13.1.2015 19.1.2015
4/15 ŠJ 1540728

DMJ Market, Budovateľská 1288, Vranov n. T.

Mäso do ŠJ 135,40 € 26.1.2015 28.1.2015 2.2.2015
5/15 ŠJ 1510441 DMJ Market, Budovateľská 1288, Vranov n. T. Potraviny do ŠJ 95,00 € 26.1.2015 28.1.2015 2.2.2015
6/15 ŠJ 150004 Michal Zelinka, Pavlovce 103 Potraviny do ŠJ 58,34 € 22.1.2015 28.1.2015 29.1.2015
7/15 ŠJ 15051001 COOP Jednota Potraviny do ŠJ 157,60 € 30.1.2015
2.3.2015
2.3.2015 9.2.2015
8/15 ŠJ 15051002 COOP Jednota Potraviny do ŠJ 53,14 € 2.3.2015 2.3.2015 2.3.2015
9/15 ŠJ 150033 Michal Zelinka, Pavlovce 103 Zelenina do ŠJ 38,04 € 3.3.2015 3.3.2015 10.3.2015
10/15 ŠJ 1511173 DMJ Market , Budovateľská 1288,    Vranov n. T. Potraviny do ŠJ 102,36 € 6.3.2015 11.3.2015 13.3.2015
11/15 ŠJ 1541897 DMJ Market , Budovateľská 1288,    Vranov n. T. Potraviny do ŠJ
147,20 € 6.3.2015 11.3.2015 13.3.2015
12/15 ŠJ 150035 Michal Zelinka, Pavlovce 103 Potraviny do ŠJ 37,38 16.3.2015 18.3.2015 25.3.2015
13/15 ŠJ 1542435 DMJ Market , Budovateľská 1288,    Vranov n. T. Mäso, potraviny do ŠJ 97,42 23.3.2015 25.3.2015 30.3.2015
14/15 ŠJ 1511465 DMJ Market , Budovateľská 1288,    Vranov n. T. Potraviny do ŠJ 105,26 23.3.2015 25.3.2015 30.3.2015
15/15 ŠJ 15051003 COOP Jednota Potraviny do ŠJ 218,21 31.3.2015 31.3.2015 10.4.2015
16/15 ŠJ 150052 Michal Zelinka, Pavlovce 103 Zelenina do ŠJ 39,90 8.4.2015 8.4.2015 15.4.2015
17/15 ŠJ 150053 Michal Zelinka, Pavlovce 103 Zelenina do ŠJ 38,12 22.4.2015 30.4.2015 29.4.2015
18/15 ŠJ 1512150  DMJ Market , Budovateľská 1288,    Vranov n. T. Potraviny do ŠJ 109,06 27.4.2015 30.4.2015 4.5.2015
19/15 ŠJ 1512150  DMJ Market , Budovateľská 1288,    Vranov n. T. Potraviny do ŠJ 78,00 27.4.2015 30.4.2015 4.5.2015
20/15 ŠJ 15051004 COOP Jednota, Vranov n. T. Potraviny do ŠJ 146,72 30.4.2015 5.5.2015 11.5.2015
 21/15 ŠJ  1542975  DMJ Market , Budovateľská 1288,    Vranov n. T. Potraviny do ŠJ   116,94  13.4.2015 5.5.2014  20.4.2015 
22/15 ŠJ 1543868  DMJ Market , Budovateľská 1288,    Vranov n. T. Potraviny do ŠJ 66,76 11.5.2015 12.5.2015 18.5.2015
23/15 ŠJ 150068 Michal Zelinka, Pavlovce 103 Zelenina do ŠJ 44,71 11.5.2015 12.5.2015 18.5.2015
24/15 ŠJ 1512549  DMJ Market , Budovateľská 1288,    Vranov n. T. Potraviny do ŠJ 83,40 18.5.2015 19.5.2015 25.5.2015
25/15  ŠJ 1544133  DMJ Market , Budovateľská 1288,    Vranov n. T. Potraviny do ŠJ 69,02 18.5.2015 19.5.2015 25.5.2015
26/15 ŠJ 150073 Michal Zelinka, Pavlovce 103 Zelenina do ŠJ 54,44 27.5.2015 27.5.2015 3.6.2015
27/15 ŠJ 1544411 DMJ Market , Budovateľská 1288,    Vranov n. T. Potraviny do ŠJ 82,07 27.5.2015 27.5.2015 3.6.2015
28/15 ŠJ 15051005 COOP Jednota Potraviny do ŠJ 142,70 29.5.2015 7.6.2015 8.6.2015
29/15 ŠJ 1544784 DMJ Market , Budovateľská 1288,    Vranov n. T. Mäso do ŠJ 73,16 8.6.2015 9.6.2015 1.6.2015
30/15 ŠJ 15051006 COOP Jednota Potraviny do ŠJ 65,45 8.6.2015 9.6.2015 18.6.2015
31/15 ŠJ 150093 Michal Zelinka, Pavlovce 103 Zelenina do ŠJ 49,36 15.6.2015 16.6.2015 22.6.2015
32/15 ŠJ 1545015 DMJ Market , Budovateľská 1288,    Vranov n. T. Potraviny do ŠJ 43,62 15.6.2015 16.6.2015 22.6.2015
33/15 ŠJ 15051007 COOP Jednota Potraviny do ŠJ 187,64 30.6.2015 2.7.2015 10.7.2015
34/15 ŠJ 34/15 DMJ Market , Budovateľská 1288,    Vranov n. T. Potraviny do ŠJ 73,93 7.9.2015 8.9.2015 14.9.2015
35/15 ŠJ FP15147001 DMJ Market , Budovateľská 1288,    Vrano vn. T. Potraviny do ŠJ 212,14 7.9.2015 8.9.2015 14.9.2015
36/15 ŠJ FP1514995 DMJ Market , Budovateľská 1288,    Vranov n. T. Potraviny do ŠJ 71,03 21.9.2015 22.9.2015 28.9.2015
37/15 ŠJ FP1547065 DMJ Market , Budovateľská 1288,    Vranov n. T. Potraviny do ŠJ 87,32 21.92015 22.9.2015 28.9.2015
38/15 ŠJ 150187 Cyril Vador Bonita, Giraltovce Potraviny do ŠJ 64,57 15.9.2015 28.9.2015 15.9.2015
39/15 ŠJ 15051008 COOP Jednota, Vranov n. T. Potraviny do ŠJ 248,91 30.9.2015 5.10.2015 12.10.2015
40/15 ŠJ 150202 Cyril Vador Bonita,Giraltovce Potraviny do ŠJ 52,72 30.9.2015 5.10.2015 14.10.2015
41/15 ŠJ 20151265 Agromix Sedliská Potraviny do ŠJ 14,40 24.9.2015 5.10.2015 8.10.2015
42/15 ŠJ FP1515310 DMJ Market , Budovateľská 1288,    Vranov n. T. Potraviny do ŠJ 55,57 5.10.2015 9.10.2015 12.10.2015
43/15 ŠJ FM1547713 DMJ Market , Budovateľská 1288,    Vranov n. T. Potraviny do ŠJ 96,07 12.10.2015 13.10.2015 19.10.2015
44/15 ŠJ FM1547528 DMJ Market , Budovateľská 1288,    Vranov n. T. Potraviny do ŠJ 78,11 5.10.2015 13.10.2015 12.10.2015
45/15 ŠJ 20151284 AGROMIX Sedliská Potraviny do ŠJ 13,60 22.10.2015 27.10.2015 5.11.2015
46/15 ŠJ 15051009 COOP Jednota, Vranov n. T. Potraviny do ŠJ 132,71 28.10.2015 5.11.2015 9.11.2015
47/15 ŠJ FM1548252 DMJ Market, Budovateľská 1288,    Vranov n. T. Potraviny do ŠJ 71,36 2.11.2015 5.11.2015 9.11.2015
48/15 ŠJ FP1515844 DMJ Market , Budovateľská 1288,    Vranov n. T. Potraviny do ŠJ 75,61 2.11.2015 5.11.2015 9.11.2015
49/15 ŠJ 150220 Cyril Vador Bonita,Giraltovce Zelenina do ŠJ 43,81 14.10.2015 6.11.2015 28.10.2015
50/15 ŠJ FP1515945 DMJ Market , Budovateľská 1288,    Vranov n. T. Potraviny do ŠJ 66,22 9.11.2015 10.11.2015 16.11.2015
51/15 ŠJ FM1548588 DMJ Market , Budovateľská 1288,    Vranov n. T. Potraviny do ŠJ 72,07 9.11.2015 10.11.2015 16.11.2015
52/15 ŠJ 20151375 Agromix Sedliská Potraviny do ŠJ 13,28 26.11.2015 26.11.2015 10.12.2015
53/15 ŠJ 150264 Cyril Vador Bonita, Giraltovce Potraviny do ŠJ 31,18 15.11.2015 26.11.2015 29.11.2015
54/15 ŠJ FM1549008 DMJ Market, Budovateľská 1288,    Vranov n. T. Potraviny do ŠJ 84,55 23.11.2015 26.11.2015 30.11.2015
55/15 ŠJ FP1516378 DMJ Market , Budovateľská 1288,    Vranov n. T. Potraviny do ŠJ 113,32 23.11.2015 26.11.2015 30.11.2015
56/15 ŠJ 15051010 COOP Jednota Vranov Potraviny do ŠJ 122,11 30.11.2015 1.12.2015 10.12.2015
57/15 ŠJ 20151375 Agromix Sedliská Potraviny do ŠJ 13,20 26.11.2015 1.12.2015 10.12.2015
58/15 ŠJ FM1549442 DMJ Market , Budovateľská 1288,    Vranov n. T. Potraviny do ŠJ 109,97 7.12.2015 10.12.2015 14.12.2015
59/15 ŠJ 20151436 Agromix Sedliská Potraviny do ŠJ 13,10 17.12.2015 17.12.2015 31.12.2015
60/15 150296 Cyril Vador Bonita,Giraltovce Potraviny do ŠJ 15,26 15.12.2015 21.12.2015 31.12.2015
61/15 15051011 COOP Jednota Potraviny do ŠJ 95,68 22.12.2015 22.12.2015 01.01.2016238/15