Aktuality

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 35)
Názov Popis Dátum
N Á V R H - VZN 1/2023 o poskytovaní finančných prostriedkov MŠ a školským zariadeniam zriadeným obcou Hermanovce nad Topľou N Á V R H - VZN 1/2023 o poskytovaní finančných prostriedkov MŠ a školským zariadeniam zriadeným obcou Hermanovce nad Topľou 27.01.2023
Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou schválený OcZ 13.12.2022 platné od 01.01.2023 Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou schválený OcZ 13.12.2022 platné od 01.01.2023 14.12.2022
Sadzobník úhrad za krátkodobý nájom majetku obce schválený OcZ 13.12.2022 platné od 01.01.2023 Sadzobník úhrad za krátkodobý nájom majetku obce schválený OcZ 13.12.2022 platné od 01.01.2023 14.12.2022
VZN 4/2022 o určení výšky príspevku v MŠ a v školských zariadeniach zriadených obcou schválené OcZ 13.12.2022 platné od 01.01.2023 VZN 4/2022 o určení výšky príspevku v MŠ a v školských zariadeniach zriadených obcou schválené OcZ 13.12.2022 platné od 01.01.2023 14.12.2022
VZN 3/2022 o dani z nehnuteľnosti na území obce schválené OcZ 13.12.2022 platné od 01.01.2023 VZN 3/2022 o dani z nehnuteľnosti na území obce schválené OcZ 13.12.2022 platné od 01.01.2023 14.12.2022
VZN 2/2022 o miestnych daniach na území obce schválené OcZ 13.12.2022 platné od 01.01.2023 VZN 2/2022 o miestnych daniach na území obce schválené OcZ 13.12.2022 platné od 01.01.2023 14.12.2022
VZN 1/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce schválené OcZ 13.12.2022 platné od 01.01.2023 VZN 1/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce schválené OcZ 13.12.2022 platné od 01.01.2023 14.12.2022
Rozpočtové opatrenie 2/2022 zo dňa 13.12.2022 zverejnené 14.12.2022 Rozpočtové opatrenie 2/2022 zo dňa 13.12.2022 zverejnené 14.12.2022 14.12.2022
Rozpočet 2023-2025 - VÝDAVKY - schválený 13.12.2022 zverejnený 14.12.2022 Rozpočet 2023-2025 - VÝDAVKY - schválený 13.12.2022 zverejnený 14.12.2022 14.12.2022
Rozpočet 2023-2025 - PRÍJMY - schválený 13.12.2022 zverejnený 14.12.2022 Rozpočet 2023-2025 - PRÍJMY - schválený 13.12.2022 zverejnený 14.12.2022 14.12.2022
Generované portálom Uradne.sk
Všetky dokumenty TU