Súbory cookies na tejto webovej stránke slúžia na zjednodušenie jej používania. Ak budete aj naďalej využívať túto webovú stránku, súhlasíte s našimi pravidlami vzťahujúcimi sa na používanie súborov cookies.

Zverejnené VZN 7/2019, 12/2019, 13/2019, 14/2019

  • Vytlačiť
Uverejnené: pondelok, 02. december 2019, 10:29
Uverejnené pondelok, 02. december 2019, 10:29

Boli zverejnené nové VZN:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo 07/2019 O FINANCOVANÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZRIADENÝCH OBCOU

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo 12/2019 O MIESTNYCH DANIACH NA ÚZEMÍ OBCE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo 13/2019 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo 14/2019 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA ÚZEMÍ OBCE

Kompletné znenie VZN nájdete v časti

https://hermanovcent.sk/index.php/dokumenty/vseobecne-zavaezne-nariadenia