Súbory cookies na tejto webovej stránke slúžia na zjednodušenie jej používania. Ak budete aj naďalej využívať túto webovú stránku, súhlasíte s našimi pravidlami vzťahujúcimi sa na používanie súborov cookies.

Oficiálne stránky obce

Faktúry 2018

OBECNÝ ÚRAD HERMANOVCE NAD TOPĽOU - FAKTÚRY ROK 2018:


Č. faktúry - interné Dodávateľ Detail
01/18  Regionálne vzdelávacie centrum Prešov detail
02/18  SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z.  detail
03/18  KOSIT EAST s.r.o.  detail
04/18  Slovak Telekom, a.s.  detail
05/18  Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  detail
06/18  Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  detail
07/18  VIVA TRADE s.r.o.  detail
08/18  SAD Humenné, a.s.  detail
09/18  TOPSET Solutions s.r.o. detail
10/18  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
11/18  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
12/18  ADGAMTOUR s.r.o. detail
13/18  Jozef Hurny - kontrola a oprava hasiacej techniky  detail
14/18  Websupport, s.r.o.  detail
15/18  Východoslovenská energetika a.s. detail
16/18  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
17/18  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
18/18  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
19/18 Obecný podnik služieb s.r.o. detail
20/18 INKOL s.r.o. detail
21/18 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. detail
22/18 Slovak Telekom a.s. detail
23/18 KOSIT EAST s.r.o. detail
24/18 OZÓN Hanušovce a,s, detail
25/18 Východoslovenská energetika, a.s. detail
26/18 Pavol Haško - gne detail
27/18 Slovak Telekom a.s. detail
28/18 I&Z Tender, s.r.o. detail
29/18 SAD HUmenné, a.s. detail
30/18 Slovenský pozemkový fond detail
31/18 TOPSET Solution s.r.o. detail
32/18 Orange Slovensko a.s. detail
33/18 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI detail
34/18 TampoZona s.r.o. detail
35/18 RVC Prešov detail
36/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
37/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
38/18  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
39/18 7P s.r.o. detail
40/18 INKOL s.r.o. detail
 41/18  PORADCA s.r.o. detail
 42/18  Dr. Gabriela Bichová - GABATEX detail
 43/18  Up Slovensko, s.r.o. detail
 44/18  Daniel FISCHER detail
 45/18  Daniel FISCHER detail
 46/18  Slovak Telekom a.s. detail
 47/18  DMSK BAU, s.r.o. detail
 48/18  SBK s.r.o. Vranov nad Topľou detail
49/18   SBK s.r.o. Vranov nad Topľou detail
 50/18  OZÓN Hanušovce, a.s. detail
 51/18  KOSIT EAST s.r.o. detail
 52/18  Východoslovenská energetika a.s. detail
 53/18  Orange Slovensko, a.s. detail
 54/18  Pavol Haško - gne detail
 55/18  Mesto Hanušovce nad Topľou detail
56/18 Slovak Telekom, a.s. detail
57/18 SAFAL s.r.o. detail
58/18 SAD Humenné, a.s. detail
59/18 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. detail
60/18 ADGAUMTOUR s.r.o. detail
61/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
62/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
63/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
64/18 SLOVGRAM detail
65/18 Slovak Telekom, a.s. detail
66/18 OZÓN Hanušovce, a.s. detail
67/18 ADGAUMTOUR s.r.o. detail
68/18  Ing. Ján Rovňák detail
69/18 KOSIT EAST s.r.o. detail
70/18 Východoslovenská energetika a.s. detail
71/18 Slovak Telekom, a.s. detail
72/18 Orange Slovensko a.s. detail
73/18 SAD Humenné, a.s. detail
74/18 SOZA detail
75/18 Irena Klimovská detail
76/18 VODAPROFI s.r.o. detail
77/18 Východoslovenská energetika a.s. detail
78/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
79/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  detail
80/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  detail
81/18  AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.  detail
82/18  Obecný podnik služieb s.r.o. detail
83/18  Slovak Telekom, a.s. detail
84/18  Východoslovenská energetika a.s. detail
85/18  Orange Slovensko, a.s. detail
86/18  Slovak Telekom, a.s. detail
87/18  OZÓN Hanušovce, a.s. detail
88/18  METROPOLYS SLOVAKIA s.r.o. detail
89/18  LIM PO, s.r.o. detail
90/18  NOMILAND, s.r.o. detail
91//18  KOSIT EAST s.r.o. detail
92/18  SAD Humenné, a.s. detail
93/18  Jakub Rudý detail
94/18

 Kovals
detail
95/18  Poradca podnikateľa, spol. s r.o. detail
96/18  WebSupport detail
97/18  Drahoslav Beňo detail
98/18  Vítězslav Fischer detail
99/18  ELEKTROMONTÁŽE Vranov s.r.o. detail
100/18  METROPOLYS Slovakia s.r.o detail
101/18  INPROST c.r.o detail 
102/18  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail 
103/18  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail 
104/18  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail 
105/18  Slovak Telekom, a.s. detail 
106/18  OZÓN Hanušovce, a.s. detail 
107/18  Obecný podnik služieb s r.o. detail 
108/18  Východoslovenská energetika, a.s. detail 
109/18  Cirkevná škola v prírode detail 
110/18  TOPSET Solutions s.r.o. detail 
111/18  VIVA TRADE, s.r.o. detail 
112/18  Slovak Telekom, a.s. detail
113/18  Portál - komorné divadlo bez opony detail 
114/18  N.S.E. s.r.o. detail 
115/18  DMJ MARKET s.r.o. detail
116/18  DMJ MARKET s.r.o. detail 
117/18  DMJ MARKET s.r.o. detail 
118/18  RZ pri ABC CVČ detail 
119/18  Orange Slovensko, a.s. detail
120/18  SAD Humenné, a.s. detail
121/18  KOSIT EAST s.r.o. detail
122/18  Mladý záchranár, o.z. detail
123/18  Irena Klimovská - Inkabus detail
124/18  ADGAMTOUR s.r.o. detail
125/18  Mgr- Veliký Miroslav - MIVEX detail
126/18  Irena Klimovská - Inkabus detail
127/18  KWESTO s.r.o. detail
128/18  AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. detail
129/18  Mgr. Júlia Lukáčová - JuliArt detail
130/18  OZÓN Hanušovce, a.s. detail
131/18  Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. detail
132/18  Pavol Haško - gne detail
133/18  CART PRINT, s.r.o. detail
134/18  Slovak Telekom, a.s. detail
135/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
136/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
137/18  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
138/18  KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. detail
139/18  Edison SK s.r.o. detail
140/18  Pavol Haško - gne detail
141/18  KOSIT EAST s.r.o. detail
142/18  Obecný podnik služieb s.r.o. detail
143/18  Orange Slovensko, a.s. detail
144/18  Slovak Telekom, a.s. detail
145/18  Východoslovenská energetika a.s. detail
146/18  AUDIT Consult CD, s.r.o. detail
147/18  Spektrum Stropkov, s.r.o. detail
148/18  Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. detail
149/18  Irena Klimovská - Inkabus detail
150/18  SAD Humenné, a.s. detail
151/18  Martin Dudáš KUR-VOD-PLYN detail
152/18  Ján Dargaj detail
153/18  Orange Slovensko, a.s. detail
154/18 OZÓN Hanušovce, a.s.s detail
155/18 PP PROTECT s.r.o. detail
156/18 Východoslovenská energetika a.s. detail
157/18 Mgr. Júlia Lukáčová - JuliArt detail
158/18 Jozef Zubko detail
159/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
160/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
161/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
162/18 Alexander Vigh - Cirkus - varieté detail
163/18 Slovak Telekom, a.s. detail
164/18 Obecný podnik služieb s.r.o. detail
165/18 Východoslovenská energetika a.s. detail
166/18 METROPOLYS SLOVAKIA s.r.o. detail
167/18 Ján Dargaj detail
168/18 APF Services, s.r.o. detail
169/18 Miroslav Bilý detail
170/18 Orange Slovensko, a.s. detail
171/18 Slovak Telekom, a.s. detail
172/18 Irena Klimovská - Inkabus detail
173/18 ADGAMTOUR s.r.o. detail
174/18 Martin Dudáš KUR-VOD-PLYN detail
175/18 Peter Kmec PLYNO - SLUŽBA detail
176/18  SAD Humenné, a.s. detail
177/18  UNIQA poisťovňa, a.s. detail
178/18  Irena Klimovská - Inkabus detail
179/18  KOSIT EAST s.r.o. detail
180/18  OKY s.r.o. detail
181/18  NOMILAND, s.r.o. detail
182/18  DLD, s.r.o. detail
183/18  GDPR SLovakia s.r.o. detail
184/18  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
185/18  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
186/18  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
187/18  7P s.r.o. detail
188/18  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. detail
189/18  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. detail
190/18  Distribučná agentúra AD REM detail
191/18 TampoZona s r.o. detail
192/18 Združenie miest a obcí Vranovského regiónu detail
193/18 Emília Knašinská detail
194/18 Emília Knašinská detail
195/18 SIZER, s.r.o. detail
196/18 Distribučná agentúra AD REM detail
197/18 SLovak Telekom, a.s. detail
198/18 ADGAMTOUR s.r.o. detail
199/18 Ján Hrečko detail
200/18 Ján Hrečko detail
201/18 SAFAL s.r.o. detail
202/18 OZÓN Hanušovce, a.s. detail
203/18 Obecný podnik služieb s.r.o. detail
204/18 Pavol Haško - gne detail
205/18 Emília Knašinská detail
206/18 Slovak Telekom, a.s. detail
207/18 VKÚ Harmanec, s.r.o. detail
208/18 TRANOSCIUS a.s. detail
209/18 SAD Humenné, a.s. detail
210/18 MEDICORP, s.r.o. detail
211/18 KOSIT EAST s.r.o. detail
212/18 KOMENSKY, s.r.o. detail
213/18 7P s.r.o. detail
214/18 Irena Klimovská - Inkabus detail
215/18 GDPR Slovakia s.r.o. detail
216/18 OZ VIVA SLOVAKIA detail
217/18 Mgr. Júlia Lukáčová - JuliArt detail
218/18 Orange Slovensko, a.s. detail
219/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
220/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
221/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
222/18 PLUTKO, s.r.o. detail
223/18 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. detail
224/18 OZÓN Hanušovce, a.s. detail
225/18 Slovak Telekom, a.s. detail
226/18  AGROMELIO s.r.o. detail
227/18  Distribučná agentúra AD REM detail
228/18  Východoslovenská energetika a.s. detail
229/18  Slovak Telekom, a.s. detail
230/18  Peter Jurík - LISA detail
231/18  KOSIT EAST s.r.o. detail
232/18  Orange Slovensko a.s. detail
233/18  Portál - komorné divadlo bez opony detail
234/18  METROPOLYS SLOVAKIA s.r.o. detail
235/18  Východoslovenská energetika a.s. detail
236/18  Ing. Martin Ťasko detail
237/18  SAD Humenné, a.s. detail
238/18  MAPISTAV - Pivovarník Martin detail
239/18  Obecný podnik služieb s.r.o. detail
240/18  Pavol Haško - gne detail
241/18  METROPOLYS SLOVAKIA s.r.o. detail
242/18  Slavomír Duda TOP-SERVIS detail
243/18  Obchod - SVK, s.r.o. detail
244/18  TAĎA SK s.r.o. detail
245/18  EDUCAPLAY, s.r.o. detail
246/18  GDPR Slovakia s.r.o. detail
247/18  Východoslenská energetika a.s. detail
248/18  Irena Klimovská - Inkabus detail
249/18  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
250/18  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
251/18  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
252/18  Danka Tkáčová - DM SERVIS detail
253/18  Mgr. Patrícia Popovičová detail
254/18  Slovak Telekom, a.s. detail
255/18  Irena Klimovská - Inkabus detail
256/18  Irena Klimovská - Inkabus detail
257/18  Marek Hurný - služby požiarnej ochrany detail
258/18  Iveta Križová - MARAS team šport detail
259/18
 OZÓN Hanušovce, a.s. detail
260/18  Východoslovenská energetika, a.s. detail
261/18  Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. detail
262/18  Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. detail
263/18  Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. detail
264/18  Slovak Telekom, a.s. detail
265/18  Orange Slovensko, a.s. detail
266/18  KOSIT EAST s.r.o. detail
267/18  Obecný podnik služieb s.r.o. detail
268/18  Reklamné Predmety, s.r.o. detail
269/18  SAD Humenné, a.s. detail
270/18 Ján Dargaj detail
271/18  GDPR Slovakia s.r.o. detail
272/18  Irena Klimovská - Inkabus detail
273/18  INPROS s.r.o. detail
274/18  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
275/18  Siettex s.r.o. detail
276/18  Slovak Telekom, a.s. detail
277/18  CYEB s.r.o. detail
278/18  KOMENSKY s.r.o. detail
279/18  Východoslovenská energetika, a.s. detail
280/18  Miroslav Guman detail
281/18  Petit Press, a.s. detail
282/18  Adrián Tomáš detail
283/18  OZÓN Hanušovce, a.s. detail
284/18  Obecný podnik služieb s.r.o. detail
285/18  Orange Slovansko a.s. detail
286/18 SAD Humenné, a.s. detail
287/18 KOSIT, a.s. detail
288/18 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. detail
289/18 VODAPROFI s.r.o. detail
290/18 Slovak Telekom, a.s. detail
291/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
292/18 Pavol Haško - gne detail
293/18 Ing. Miloš Supuka - SHR detail
294/18 Walters Kluwer SR s.r.o. detail
295/18 Spektrum Stropkov, s.r.o. detail
296/18 GDPR Slovakia s.r.o. detail
297/18 Prima banka Slovensko, a.s. detail
298/18 Štátny veterinárny a potravinový ústav detail
299/18 Andrej Lipták detail
300/18 Peter Sabo detail
301/18 Štefan Čucho - ELTEAM detail
302/18 TOPSET Solutions s.r.o. detail
303/18 Východoslovenská energetika a.s. detail
304/18 Slovak Telekom, a.s. detail
305/18 TAĎA SK s.r.o. detail
306/18 stornovaná -
307/18 Východoslovenská energetika a.s. detail
308/18 CYEB s.r.o. detail
309/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ HERMANOVCE NAD TOPĽOU - FAKTÚRY 2018:


Číslo faktúry - interné Dodávateľ Detail
01/18 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
02/18 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
03/18 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
04/18 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
05/18 ŠJ  AGROMIX - výrobno-obchodná spoločnosť detail
06/18 ŠJ  COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo  detail
07/18 ŠJ  Martin Mikula - MARKO  detail
08/18 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
09/18 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
10/18 ŠJ  COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo detail
11/18 ŠJ  Martin Mikula - MARKO detail
12/18 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
13/18 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
14/18 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
15/18 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
16/18 ŠJ  COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo detail
17/18 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
18/18 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
19/18 ŠJ  Martin Mikula - MARKO detail
20/18 ŠJ
 DMJ MARKET s.r.o. detail
21/18 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
22/18 ŠJ  COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo detail
23/18 ŠJ  Martin Mikula - MARKO detail
24/18 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
25/18 ŠJ  Martin Mikula - MARKO detail
26/18 ŠJ  COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo detail
27/18 ŠJ  Martin Mikula - MARKO detail
28/18 ŠJ  AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť detail
29/18 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
30/18 ŠJ  AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť detail
31/18 ŠJ  COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo detail
32/18 ŠJ Martin Mikula - MARKO detail
33/18 ŠJ COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo detail
34/18 ŠJ Martin Mikula - MARKO detail
35/18 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
36/18 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
37/18 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
38/18 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
39/18 ŠJ  COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo detail
40/18 ŠJ  AGROMIX - výrobno-obchodná spoločnosť detail
41/18 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
42/18 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
43/18 ŠJ  Martin Mikula - MARKO detail
44/18 ŠJ  COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo detail
45/18 ŠJ  AGROMIX - výrobno-obchodná spoločnosť detail
46/18 ŠJ  COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo detail
47/18 ŠJ  Martin Mikula - MARKO detail
48/18 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
49/18 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
50/18 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
51/18 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
52/18 ŠJ AGROMIX - výrobno-obchodná spoločnosť detail
53/18 ŠJ COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo detail
54/18 ŠJ  MArtin Mikula - MARKO detail
55/18 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
56/18 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
57/18 ŠJ COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo detail