Aktuality

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 39)
Názov Popis Dátum
Pozvánka 4. zasadnutie OZ 21.03.2023
VZN 2/2023 Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN 23.02.2023
VZN 1/2023 o poskytovaní finančných prostriedkov MŠ a školským zariadeniam zriadeným obcou Hermanovce nad Topľou VZN 1/2023 o poskytovaní finančných prostriedkov MŠ a školským zariadeniam zriadeným obcou Hermanovce nad Topľou VZN 1/2023 bolo schválené 09.02.2023 zverejnené 16.02.2023 a platné je od 03 16.02.2023
Pozvánka 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva 07.02.2023
N Á V R H - VZN 1/2023 o poskytovaní finančných prostriedkov MŠ a školským zariadeniam zriadeným obcou Hermanovce nad Topľou N Á V R H - VZN 1/2023 o poskytovaní finančných prostriedkov MŠ a školským zariadeniam zriadeným obcou Hermanovce nad Topľou 27.01.2023
Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou schválený OcZ 13.12.2022 platné od 01.01.2023 Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou schválený OcZ 13.12.2022 platné od 01.01.2023 14.12.2022
Sadzobník úhrad za krátkodobý nájom majetku obce schválený OcZ 13.12.2022 platné od 01.01.2023 Sadzobník úhrad za krátkodobý nájom majetku obce schválený OcZ 13.12.2022 platné od 01.01.2023 14.12.2022
VZN 4/2022 o určení výšky príspevku v MŠ a v školských zariadeniach zriadených obcou schválené OcZ 13.12.2022 platné od 01.01.2023 VZN 4/2022 o určení výšky príspevku v MŠ a v školských zariadeniach zriadených obcou schválené OcZ 13.12.2022 platné od 01.01.2023 14.12.2022
VZN 3/2022 o dani z nehnuteľnosti na území obce schválené OcZ 13.12.2022 platné od 01.01.2023 VZN 3/2022 o dani z nehnuteľnosti na území obce schválené OcZ 13.12.2022 platné od 01.01.2023 14.12.2022
VZN 2/2022 o miestnych daniach na území obce schválené OcZ 13.12.2022 platné od 01.01.2023 VZN 2/2022 o miestnych daniach na území obce schválené OcZ 13.12.2022 platné od 01.01.2023 14.12.2022
Generované portálom Uradne.sk
Všetky dokumenty TU