Aktuality

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 48)
Názov Popis Dátum
Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja - kapitola región Vysokých Tatier oprava zrejmej nesprávnosti názvu strategického dokumentu 29.05.2023
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu 29.05.2023
Verejná vyhláška Stavebné povolenie 15.05.2023
VZN 3/2023 Schválené VZN 3/2023 09.05.2023
Pozvánka Pozvánka na 5. zasadnutie OZ 25.04.2023
Oznámenie Oznámenie o začatí stavebného konania 17.04.2023
Výberové konanie Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra/ky obce Hermanovce nad Topľou 12.04.2023
Návrh VZN č.3/2023 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo 3/2023, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE ČÍSLO 4/2022 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU V MATERSKEJ ŠKOLE A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH ZRIADENÝCH O 12.04.2023
Schválené VZN č.2/2023 Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce 27.03.2023
Pozvánka 4. zasadnutie OZ 21.03.2023
Generované portálom Uradne.sk
Všetky dokumenty TU