Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Dňa 26.04.2021 obec vyhlásila vyvesením nové VZN schválené OcZ 23.04.2021

Späť

 26.04.2021

Dňa 26.04.2021 obec vyhlásila vyvesením nové VZN schválené OcZ 23.04.2021:

  • VZN 2/2021 o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu obce
  • VZN 3/2021 o zákaze požívania alkoholických nápojov na území obce z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku
  • VZN 4/2021 o zákaze fajčenia na verejnom priestranstve obce z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku
VZN nadobúdajú účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia.


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 >