Správa domu smútku / cintorínov

Späť

V obci sa nachádzajú dva cintoríny. Starý cintorín je alokovaný na zemplínskej strane pri areáli družstva a nový cintorín na šarišskej strane, kde je postavený aj dom smútku.  Pri novom cintoríne je vybudované parkovisko.

Správu domu smútku a cintorínov zabezpečuje:

Obec Hermanovce nad Topľou

Kontakt:

starosta obce: Ing. Martin Ivan - 0907 999 528

VZN 3/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci schválené 13.11.2020 zverejnené 16.11.2020.
Príloha č. 1 k VZN 3/2020 - Prevádzkový poriadok pohrebiska schválený 13.11.2020 zverejnený 16.11.2020.