Zmluvy

Späť

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 125)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodatok č. 5 ZM-KO-OD-18-0185-Z.D. komplexné spracovanie odpadu a nový cenník Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: KOSIT a.s
0 €
1/2023 z 27.11.2023 prenájom traktora Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Tomaš Fabian
40 €
RA-SNCA/20204230 služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
15804/2023 poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
Dodatok č. 4 k zmluve b88d8bc5-8998-40e4-40e4-9aad-a320e8b50067 vyhlásenie oprávnených osôb o prevzatí zodpovednosti za bezpečnosť detí - žiakov MŠ Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Slovenský futbalový zväz
0 €
Dodatok č. 3 k zmluve b88d8bc5-8998-40e4-40e4-9aad-a320e8b50067 vyhlásenie oprávnených osôb o prevzatí zodpovednosti za bezpečnosť detí - žiakov ZŠ Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Slovenský futbalový zväz
0 €
06/10/2023 zabezpečenie kultúrneho programu Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Mužska spevácka skupina „Parobčaci”
700 €
5190064510 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu / programu Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
20 €
25/09/2023 dodávka plynu Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
65.51 €
CRZ č.5324/2023/LSR Dohoda o spoločnom užívaní lesnej cesty Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
0 €
23/40/054/1590 úprava práv a povinnosti účastnikov dohody Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
410.64 €
KRHZ-PO-VO-447-028/2023 darovanie nákladného prívesu Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0 €
21/07/2023 prenájom prednej miestnosti v budove č.d. 54 na skladovacie priestory Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: REAL DIVERS Club
40 €
15062758 aktivácia účastníckeho programu, aktivácia a deaktivácia služieb Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Orange Slovensko, a. s.
12 €
15062759 aktivácia účastníckeho programu, aktivácia a deaktivácia služieb Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Orange Slovensko, a. s.
12 €
1109/2023/OPR úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK na projekt "Rozšírenie detského ihriska FLIPKO" Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
3 740 €
10/07/2023 odčlenený pozemok označený ako diel 1, trvalý trávnatý porast o výmere 358 m2 Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Ing. Ján Juhaščik a Mgr. Jana Juhaščiková
2 000 €
9160162218 poistenie "Altánku Rastlinka - MŠ Hermanovce nad Topľou" pri budove škoy Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátui
130.42 €
Dodatok č. 2 k E4255 08U02 zmena v údajoch dodávateľa projektu a zmena podmienok k účtovným dokladom Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Enviromentálny fond
0 €
31-05-2023 vykonávanie funkcie odborného lesného hospodára Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Miroslav Kováč
30 €
Generované portálom Uradne.sk