Zmluvy

Späť

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 147)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
A24394282 SIM karta so službami Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Orange Slovensko, a. s.
0 €
A24389058 Služba Optický PartnerNet - Prémiový internet Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Orange Slovensko, a. s.
1 €
A24389182 pripojenie SIM karty na verejnú sieť pomocou pevného pripojenia Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Orange Slovensko, a. s.
3.36 €
15734407 zmeny v účastníckom programe a predaj koncového zariadenia na splátky Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Orange Slovensko, a. s.
511.44 €
1111/2024/OPR úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK na realizáciu projektu "Rozšírenie detského ihriska FLIPKO - 2. etapa" Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
2 500 €
ZoP/2024/255-BZ pripojenie odberného miesta, parcely č. 339 k distribučnej sústave Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
5190066801 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
45 €
2024/817-HM bezodplatný prevod vlastníckeho práva - traktor a vozík Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
0 €
9160089377 Poistenie podnikateľských rizík - valorizácia zmluvy z roku 2018 Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátui
846.29 €
324 1002 poskytnutie dotácie pre DHZO na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, na osobné ochranné pracovné prostriedky, odbornú prípravu členov a zabezpečenie servisu techniky a vozidiel Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
Generované portálom Uradne.sk