Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy

Späť

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 74)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
dodatok 3/b88d8bc5-8998-40e4-9aad-a320e8b50067 vyhlásenie oprávnených osôb o prevzatí zodpovednosti za bezpečnosť detí a časový a vecný rámec realizácie projektu pre cieľovú skupinu 1 Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Slovenský futbalový zväz
0 €
dodatok 2/b88d8bc5-8998-40e4-9aad-a320e8b50067 vyhlásenie oprávnených osôb o prevzatí zodpovednosti za bezpečnosť detí a časový a vecný rámec realizácie projektu pre cieľovú skupinu 2 Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Slovenský futbalový zväz
0 €
02/2022 Zhotovenie diela „Altánok Rastlinka - MŠ Hermanovce nad Topľou” Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: NOBET INVEST s.r.o.
19 231.99 €
987/2022/UZ poskytnutie úveru za účelom financovania kapitálových výdavkov obce, financovanie projektov infraštruktúry Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
70 000 €
457/2022/OPR refundácia podielu výdavkov vynaložených na realizáciu projektu v rámci projektu Šport, podporovaná činnosť Športom ku zdraviu - fitness náradie Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1 500 €
9934257950 zriadenie služby Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
35.59 €
1-799993793793728 SIM karta Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
Ondarišinová 1 poverenie sprostredkovateľa prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Iveta Ondarišinová
700 €
SAŽP ORP/ZO/2019/75 ukončenie zmluvy Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
0 €
12/2022-ÚP obstarávanie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: STANIM, s.r.o.
850 €
322 0985 dotácia na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO, na materiálno-techn. vybavenie, ochranné prac. prostriedky, odbornú prípravu členov, zabezpečenie servisu na techniku a vozidlá Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
22/40/054/125 vytvorenie prac. miesta v rámci „Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č. 2 Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
3 842.80 €
ČEBRA 01/2022 ťažba a zbližovanie dreva v poraste 898B a 894 v odhadovanom objeme 100 m3, s priblížením na odvozné miesto Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Michal Čebra
2 600 €
ZM-KO-OD-18-0185-Z.D. nová príloha č. 1 zmluvy Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: KOSIT a.s
0 €
- plnomocenstvo Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
0306228962 elektronické služby elektronickej pobočky Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
0 €
1/2022 dobrovoľnícka činnosť Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Karol Komara
0 €
- prevod vlastníckeho práva a dodanie knihy Obce Slanských vrchov a ich predhorí Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: JUDr. Ladislav Maras
20 ₴
- zabezpečenie zavedenia a udržiavania systému riadenia informačnej bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: KB PROTECT s.r.o.
30 €
- prenájom priestorov ZŠ na výchovno-vzdelávací proces SZUŠ Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Súkromná základná umelecká škola Jastrabie nad Topľou
100 €
Generované portálom Uradne.sk