Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy

Späť

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 65)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
SAŽP ORP/ZO/2019/75 ukončenie zmluvy Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
0 €
12/2022-ÚP obstarávanie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: STANIM, s.r.o.
850 €
322 0985 dotácia na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO, na materiálno-techn. vybavenie, ochranné prac. prostriedky, odbornú prípravu členov, zabezpečenie servisu na techniku a vozidlá Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
22/40/054/125 vytvorenie prac. miesta v rámci „Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č. 2 Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
3 842.80 €
ČEBRA 01/2022 ťažba a zbližovanie dreva v poraste 898B a 894 v odhadovanom objeme 100 m3, s priblížením na odvozné miesto Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Michal Čebra
2 600 €
ZM-KO-OD-18-0185-Z.D. nová príloha č. 1 zmluvy Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: KOSIT a.s
0 €
- plnomocenstvo Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
0306228962 elektronické služby elektronickej pobočky Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
0 €
- prevod vlastníckeho práva a dodanie knihy Obce Slanských vrchov a ich predhorí Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: JUDr. Ladislav Maras
20 ₴
- zabezpečenie zavedenia a udržiavania systému riadenia informačnej bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: KB PROTECT s.r.o.
30 €
- prenájom priestorov ZŠ na výchovno-vzdelávací proces SZUŠ Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Súkromná základná umelecká škola Jastrabie nad Topľou
100 €
- jednorázová dotácia na zabezpečenie nového technického vybavenia Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Mesto Hanušovce nad Topľou
0 €
21/40/010/56 realizácia činnosti prostredníctvom osôb v hmotnej núdzi, ktorých zabezpečí úrad Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
0 €
1354/VSD/2021 zápis ťarchy v liste vlastníctva Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
37/POD-713/21 Úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie na účely spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
4 970.02 €
11/2021 dobrovoľnícka činnosť - trénerská činnosť ako športový odborník Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Karol Komara
0 €
63637e5b-b0ca-4c21-988d-29aef86fa7eb vyhlásenie + časový a vecný rámec realizácie projektu "Dajme spolu gól" Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Slovenský futbalový zväz
0 €
63637e5b-b0ca-4c21-988d-29aef86fa7eb vyhlásenie + časový a vecný rámec realizácie projektu "Dajme spolu gól" Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Slovenský futbalový zväz
0 €
9140066516 skupinové úrazové poistenie detí MŠ a žiakov ZŠ Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátui
69.77 €
20210901 rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hermanovce nad Topľou Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: ASFALTER, s.r.o.
13 881.60 €
Generované portálom Uradne.sk