Zmluvy

Späť

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 89)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodatok č. 1 zmena výšky poplatkov Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
240 €
IROP-CLLD-T302-512-002-008 spolufinancovanie realizácie projektu "Altánok Rastlinka – MŠ Hermanovce nad Topľou" Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
18 269.31 €
1 prenájom priestorov na činnosť SZUŠ Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou, Školská jedáleň
Dod.: Súkromná základná umelecká škola Jastrabie nad Topľou
150 €
1/2023 prenájom poľnohospodárskeho kolesového traktora Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Pegas-Forest s.r.o.
35 €
1/ 2022 prenájom poľnohospodárskeho kolesového traktora Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Pegas-Forest s.r.o.
30 €
6 623 217 641 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group
154.71 €
Dodatok č. 1 k zmluve č. E4255 08U02 úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Enviromentálny fond
0 €
E4255 08U02 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie pre projekt "Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZŠ a MŠ Hermanovce nad Topľou" Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Enviromentálny fond
63 407 €
KRHZ-PO-VO-282-033/2022 darovanie špeciálneho vozidla IVECO na plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy, samosprávy, najmä hasičskej jednotky, v krízových, mimoriadnych a ďalších situáciach Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
43 850.60 €
70456900011 využívanie vymedzených úsekov ciest obecným nákladným vozidlom Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
0 €
70456900012 umožneneie využívania vymedzených úsekov ciest obecným nákladným vozidlom s palubnou jednotkou Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: SkyToll, a.s.
0 €
9140074308 skupinové úrazové poistenie žiaci MŠ a ZŠ Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátui
74.40 €
9860941143 Povinné zmluvné poistenie automobilu V3S Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
494 €
"ZM-KO-OD-18-0185-Z.D." úprava spracovania odpadu podľa novelizovaných zákonov, zmena cenníka, zmena podmienok výpovede Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: KOSIT a.s
0 €
03/2022 ťažba dreva na parcelách vo vlastníctve obce Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Matúš Rozkoš
19.50 €
dodatok 3/b88d8bc5-8998-40e4-9aad-a320e8b50067 vyhlásenie oprávnených osôb o prevzatí zodpovednosti za bezpečnosť detí a časový a vecný rámec realizácie projektu pre cieľovú skupinu 1 Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Slovenský futbalový zväz
0 €
dodatok 2/b88d8bc5-8998-40e4-9aad-a320e8b50067 vyhlásenie oprávnených osôb o prevzatí zodpovednosti za bezpečnosť detí a časový a vecný rámec realizácie projektu pre cieľovú skupinu 2 Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Slovenský futbalový zväz
0 €
02/2022 Zhotovenie diela „Altánok Rastlinka - MŠ Hermanovce nad Topľou” Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: NOBET INVEST s.r.o.
19 231.99 €
987/2022/UZ poskytnutie úveru za účelom financovania kapitálových výdavkov obce, financovanie projektov infraštruktúry Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
70 000 €
457/2022/OPR refundácia podielu výdavkov vynaložených na realizáciu projektu v rámci projektu Šport, podporovaná činnosť Športom ku zdraviu - fitness náradie Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1 500 €
Generované portálom Uradne.sk