Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy

Späť

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 48)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
63637e5b-b0ca-4c21-988d-29aef86fa7eb vyhlásenie + časový a vecný rámec realizácie projektu "Dajme spolu gól" Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Slovenský futbalový zväz
63637e5b-b0ca-4c21-988d-29aef86fa7eb vyhlásenie + časový a vecný rámec realizácie projektu "Dajme spolu gól" Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Slovenský futbalový zväz
9140066516 skupinové úrazové poistenie detí MŠ a žiakov ZŠ Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátui
69.77 €
20210901 rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hermanovce nad Topľou Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: ASFALTER, s.r.o.
13881.6 €
SC2021/848 dodávka zemného plynu Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: MET Slovakia, a.s.
28.7 €
1354/VSD/2021 zápis ťarchy do listu vlastníctva Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
21/40/054/158 poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu "Cesta na trh práce 3" - Opatrenia č. 2 Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
7188.21 €
04/2021 zhotovenie diela „Pamätník Čapajev v Hermanovciach nad Topľou” Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: VIMAX group s.r.o.
10853.4 €
1206/2021/OPR Podmienky pre poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK v rámci výzvy Mikroprogram PSK 2021, program: Šport, názov projektu: Vonkajšie fitness a workout ihrisko Hermanovce nad Topľou Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
3000 €
1340/VSD/2021 záväzok uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
03/2021 Obnova pomníka padlých v SNP Hermanovce nad Topľou Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: ECOSTONE s.r.o.
4180.2 €
- spolupráca v oblasti riešenia krízových situácii v PSK Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Nadácia PSK pre podporu rodiny
69.4 €
- úprava spôsobu spolupráce pri nakladaní s určenými zložkami komunálnych odpadov Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Ľubomír Ludvik WINDOORS
240 €
21/40/054/31 poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v rámci národneho projektu „Podpora zamestnanosti” Aktivita č. 1 Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
4708.06 €
- audítorské služby Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: AUDIT-CONSULT CD, s.r.o.
780 €
27/2021/2337 príspevok na zriadenie Pamätníka Čapajev v Hermanovciach nad Topľou Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
7500 €
321 1113 dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor obce Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000 €
A17315323 SIM karty a aktivácia účastníckeho programu Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Orange Slovensko, a. s.
- zmena termínov Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
9160137954 poistenie budovy školy Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: UNIQA poisťovňa, a.s.
358.65 €
Generované portálom Uradne.sk