Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy

Späť

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 22)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
- poskytnutie zariadenia k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021 Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
- Dodatok č. 3 - zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: SEWA, a.s.
KŽP-PO4-5C431-2015-6/142 Dodatok č. 5 - poskytnutie nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20/40/010/64 činnosť prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
0 €
1-791174680104 Gigaset + Balík Biznis Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
KRHZ-PO-VO-309-042/2020 hasičský automobil - cisternová automobilová striekačka Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0 €
20/40/054/355 poskytnutie finančných prostriedkov na vytvorenie prac. miesta v rámci projektu"Praxou k zamestnaniu 2" pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
0 €
KRHZ-PO-VO-309-042/ 2020 požičanie - hasičský automobil - cisternová automobilová striekačka Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
ZM-KO-OD-20-1878_SZ zabezpečenie triedeného zberu komunálneho odpadu Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: KOSIT a.s
0 €
63637e5b-b0ca-4c21-988d-29aef86fa7eb realizácia projektu „Dajme spolu gól” Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Slovenský futbalový zväz
0 €
b88d8bc5-8998-40e4-9aad-a320e8b50067 zabezpečenie projektu „Dajme spolu gól” Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Slovenský futbalový zväz
50 €
1/2020 prenájom priestorov kaderníctva Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Andrea Hasarová - kaderníctvo ŠARM
17 €
SC2020/130/Obec Hermanovce nad Topľou dodávka zemného plynu Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: MET Slovakia, a.s.
11.94 €
13028001 Dodatok č. 1 k Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Orange Slovensko, a. s.
0 €
A0742106 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Orange Slovensko, a. s.
31.5 €
04/2020 Rekonštrukcia lesnej cesty Hermanovce nad Topľou Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: PPIS, spol. s r.o.
55149.11 €
146910 08U02 Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZŠ a MŠ Hermanovce nad Topľou Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Enviromentálny fond
91792 €
ZM-KO-OD-18-0185 Zmena rozpisu služieb a jednotkových cien Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: KOSIT a.s
0 €
Poskytnutie dotácie - zmeny a doplnky územného plánu Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
6451.2 €
03/2020 dobrovoľnícka činnosť v športe Odb.: Obec Hermanovce nad Topľou
Dod.: súkromná osoba
0 €