Súhrnné správy

Späť

Obec Hermanovce nad Topľou si plní povinnosti verejného obstarávateľa ohľadne zverejňovania súhrnných štvrťročných správ.

Predmetné súhrnné správy od 1.Q 2019 sú po schválení a ich zverejnení vo Vestníku následne viditeľné na tomto linku:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/suhrnne-spravy/6410

Upozornenie:

po kliknutí na link budete presmerovaný na stránku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), kde sa postupne za každý kalendárny štvrťrok budú po zverejnení vo Vestníku objavovať ďalšie súhrnné správy za príslušný kvartál v roku.