OZ TriP

Späť

Poslaním OZ TriP je slúžiť ľudom pri ich telesnom, duševnom a duchovnom rozvoji. Chceme to robiť v duchu troch hesiel, ktoré sa skrývajú za názvom TriP: Príroda, Priateľstvo, Poznanie.

 

Príroda pre nás symbolizuje prostredie, ktoré je oddelené od hluku digitálneho sveta displejov. Tu je príležitosť pre vznik skutočných priateľstiev, ktoré sú budované spoločnými zážitkami a zdieľaním životov. Blízke vzťahy ponúkajú priestor na poznanie seba - našich hraníc, ale aj našej hodnoty. To sa spája v poznaní dobrej správy Ježiša Krista.

Web: https://oztrip.sk/

Facebook: https://www.facebook.com/oz.TriPe/

Instagram: https://www.instagram.com/oz.tripe/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCgDpZK46vwFf0pN_JkcG98g