Kontakty

Späť

Toto webové sídlo www.hermanovcent.sk spravuje Obec Hermanovce nad Topľou je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Hermanovce nad Topľou

Adresa:
Obecný úrad Hermanovce nad Topľou
Hermanovce nad Topľou 195
094 34 Bystré

IČO: 00332402 DIČ: 2020641029

IBAN: SK36 0200 0000 0000 2252 1632

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Počet obyvateľov: 694
Rozloha: 2594 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1399

Sekretariát: 

Tel.: 057 / 449 26 37

E-mail: ocu.hermanovcent@gmail.com

Starosta: 

Tel.: 0907 999 528

E-mailstarosta.hermanovcent@gmail.com

Kompetencie:
Obec Hermanovce nad Topľou je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk