Miestny odbor MS

Späť

Miestny odbor Matice slovenskej Hermanovce nad Topľou bol založený na valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo dňa 19.10.2014. V súčasnosti má 18 členov. MO MS svoju hlavnú činnosť zameriava na podujatia, ktorými sú Oslobodenie obce Hermanovce nad Topľou, Čistenie potoka pri príležitosti Dňa zeme, Matičný futbalový turnaj Júliusa Rajtiaka a  Na pamäť budúcim generáciám.

Predsedom MO MS Hermanovce n. T. je Vladimír Krivák, podpredsedom je Patrik Onder, tajomníčkou je Anna Kriváková.