ŠKD

Späť

Základne informácie o ŠKD Hermanovce nad Topľou

  • zriaďovateľ ŠKD: Obec Hermanovce nad Topľou
  • počet tried v ŠKD: 1
  • adresa: Hermanovce nad Topľou 116, 094 34 Bystré

Kontakt: vychovávateľka  Mgr. Jana Sidorová 

E-mail: skd.hnt@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Skdhnt-119306846536121

Instagram: https://www.instagram.com/skd.hnt/

Tlačivá na stiahnutie: