Súčasnosť

Späť

Obec Hermanovce nad Topľou má výmeru 2 594 ha a v súčasnosti ju obýva 694 obyvateľov  (info. k 31. 12. 2019). Od 8. 12. 1990 je obec členom ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) a zároveň aj členom ZMO VR (Združenie miest a obcí Vranovského regiónu). Regionálne spadá obec pod Mikro región Oblík, v minulosti používaný názov MR Hanušovce. Obec je tiež členom MAS SVT (Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa) a združenia cestovného ruchu Ekovalali (približne od roku 2018 je združenie nečinné)

V roku 2014 bola spracovaná monografia obce Hermanovce nad Topľou, ktorej autorom bol PhDr. Andrej SZEGHY.  Kniha vznikla pri príležitosti 615. výročia najstaršej písomnej zmienky o obci a z odborného záujmu o biele miesta v dejinách tejto bývalej hraničnej oblasti Šariša a Zemplína. Primárnym cieľom bolo spísať komplexnú históriu obce, vrátane jej prírodných, hospodárskych, náboženských, etických a športových pomerov.

Kniha bola distribuovaná na každej domácnosti v obci. K nahliadnutiu je aj v obecnej knižnici na obecnom úrade.