Profil verejného obstarávateľa

Späť

Organizácia

Identifikátor organizácie v ISZÚ:

6410

Názov:

Obec Hermanovce nad Topľou

IČO:

00332402

Ulica:

Hermanovce nad Topľou 195

Obec:

Hermanovce nad Topľou

PSČ:

09434

Kontaktné osoby

Meno a Priezvisko:

Ing. Martin Ivan

Ulica a číslo:

Hermanovce n/T 195

Obec:

09434, Hermanovce n/T

Telefón:

0907999528

E-mail:

ocu.hermanovcent@gmail.com