Komisie

Späť

1. komisia - podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

predseda komisie -  Ing. Andrea Kačkošová

členovia komisie : Ján Sabo, Pavol Haško

2. komisia - na ochranu verejného poriadku a vybavovanie sťažností

predseda komisie - Ján Pivovarník

členovia komisie: Tadeáš Andrek, Ing. Andrea Kačkošová, Bc. Katarína Lehetová, Bc. Ján Puchein, Ján Sabo, Pavol Haško

3. komisia - pre kultúru, školstvo a šport

predseda komisie - Ján Sabo

členovia komisie : Bc. Katarína Lehetová,  Ing. Andrea Kačkošová

4. komisia - pre životné prostredie

predseda komisie - Pavol Haško

členovia komisie :  Ján Pivovarník, Tadeáš Andrek, Bc. Ján Puchein,

5. komisia - finančná a správy majetku

predseda komisie - Tadeáš Andrek

členovia komisie : Ing. Jaroslav Gajdoš, Mgr. Ingrid Rozkošová