Školská jedáleň

Späť

Školská jedáleň je účelové zariadenie, ktoré slúži na stravovanie žiakov a zamestnancov školy. Výroba jedál a pokrmov v zariadeniach školského stravovania sa zabezpečuje v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.330 zo dňa 14.8.2009 o zariadení školského stravovania, systéme prípravy jedál a dodržiavaní technologických postupov.

Organizačne spadá školská jedáleň pod Materskú školu Hermanovce nad Topľou.

Základné údaje o Materskej škole

  • adresa: Hermanovce nad Topľou 116, 094 34 Bystré
  • tel.: 0914 224 637,
  • zriaďovateľ: Obec Hermanovce nad Topľou
  • kuchárka: Anna Peterová

Aktuálny jedálny lístok si môžte pozrieť na FB našej materskej školy.