Symboly obce

Späť

ERB OBCE

erb-hermanovce-nad-toplou

Erb tvorí v modrom štíte srieborná kalichovitá symetrická nádoba s dvoma úchytmi a vekom. Bol zhotovený na základe archívnych podkladov v Budapešti a obecným zastupiteľstvom vybraný z dvoch možností.

VLAJKA OBCE

vlajka-hermanovce-nad-toplou

Komentár: Podľa historickej pečate obce z 18. stor., inšpirovanej činnosťou a výrobkami miestnej manufaktúry na výrobu kameninového tovaru.

Dátum prijatia: 29.11.1996

Číslo uznesenia: OZ-13b/96

Signatúra HR SR: H-64/1996

Autori: Ladislav Nagy