Zamestnanci kancelárie OcÚ

Späť

Mgr. Ingrid Rozkošová 

Viera Lehetová

Tel.: 057/ 44 92 637

Email: ocu.hermanovcent@gmail.com