Rímskokatolícka cirkev

Späť

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

Svätí solúnski bratia Konštantín-Cyril a Metod, ktorí prišli na Veľkú Moravu v roku 863, aby tu ako vierozvestcovia ohlasovali kresťanskú vieru v jedného Boha, postupne vychovávali žiakov, ktorých potom posielali do dedín a miest Veľkej Moravy. Dá sa predpokladať, že títo ich žiaci mohli prísť aj do východných končín Veľkej Moravy, čiže aj na územie, kde sa nachádzajú Hermanovce nad Topľou. Veľká Morava zanikla v roku 907. Uhorský kráľ Štefan zriadil v roku 1009 štyri nové katolícke biskupstvá a medzi nimi aj biskupstvo v Jágri. Hermanovce nad Topľou patrili do tohto biskupstva. Od roku 1804, keď bolo zriadené Košická diecéza, Hermanovce nad Topľou boli začlenené do tohto biskupstva. Hermanovce nad Topľou ako filiálna obec patrila od začiatku do rímskokatolíckej farnosti Hanušovce nad Topľou. Z rokov 1332 - 1337 je zachovaný záznam zo Súpisu pápežských desiatkov a v ňom je prvá dôveryhodná správa o jestvovaní cirkvi v Hanušovciach. Je tu napísané: „Clemens sacerdos ecclesia de villa Johanis“, čo svedčí o tom, že kňazom je tu Klement.

Rímskokatolícki kňazi farnosti Hanušovce nad Topľou, ktorí pôsobili aj vo filiálnej obci Hermanovce nad Topľou, v 20. storočí: Ján Telekessy (1882-1928), Jozef Snak (1928-1946), Anton Ďurčák (1946-1959), Alfréd Wilk (1959-1982), Ján Biroš (1982-1984), František Jakubčin (1984-1990), Ján Švec-Bilý (1990-1992).

Dňa 1. decembra 1991 bola zriadená nová rímskokatolícka farnosť Bystré nad Topľou. Hermanovce nad Topľou sa stali filiálnou obcou tejto farnosti. Rímskokatolícki kňazi, ktorí pôsobili vo farnosti Bystré nad Topľou, teda aj vo filiálnej obci Hermanovce nad Topľou: František Miháľ (1992 – 1997), Ján Andrej (1997 – 2011), Miloslav Janovčík (2006 – 2011), Igor Čellár (2011 – 2015), Ján Sabo (2015 – 2019), Branislav Polča (od 1. júla 2019).

Rímskokatolícky kostol sv. apoštola Jakuba Staršieho v Hermanovciach nad Topľou

Rímskokatolícky kostol v Hermanovciach nad Topľou je starobylá kresťanská stavba pochádzajúca približne z roku 1650. Stavba prešla viacerými úpravami. V dávnejších časoch boli vymenené kovové okná a dvere za drevené. Bolo zavedené plynové vykurovanie. Kostol bol vymaľovaný vo vnútri aj navonok. Strecha kostola bola namaľovaná novou maľbou. Je tu socha Krista Kráľa, socha Panny Márie a svätého Jozefa. Konsekrovaný bol 3. novembra 2007. V minulosti niesol kostol názov – „Rímskokatolícky kostol Nanebovstúpenia Pána v Hermanovciach nad Topľou“.

Veriaci sa zodpovedne starajú o svoj kostol o čom svedčí aj posledná rekonštrukcia kostola, ktorá bola ukončená v roku 2020. Bola urobená nová strecha na veži kostola ako aj na lodi kostola, rozšírená bola  sakristia kostola a nový vzhľad kostolu dala nová fasáda. Všetky tieto práce boli financované výlučne z milodarov farníkov, obyvateľov obce a z finančných príspevkov obce Hermanovce nad Topľou a obce Bystré.

Náboženský život Rímskokatolíckej cirkvi v Hermanovciach nad Topľou

V roku 2001 sa k rímskokatolíckej cirkvi hlásilo 182 obyvateľov obce.

Rímskokatolícki veriaci sa zapájajú do slávenia liturgie. Každú nedeľu a v prikázaný sviatok sa schádzajú na svätej omši vo svojom kostole. V nedeľu sú bohoslužby stále o 9.15, vo štvrtky (a v prikázané sviatky počas týždňa) o 17.00.

Službu kostolníka vykonáva Peter Pivovarník. Zástupcami filiálky ako kurátori vo farskej ekonomickej rade sú Ing. Mária Kandalová,  Ing. Stanislav Kandala, Andrej Lipták a Ján Pivovarník

Rímskokatolícka farnosť sv. Urbana v Bystrom

Správca farnosti: Mgr. Branislav Polča, farár

Adresa: Zemplínska 195/72, 094 34 Bystré

Telefón: 057 / 445 2751

Mobil: 0902 233 658

Email: bystre@abuke.sk

Web: www.farnostbystre.sk

Staršie foto pred rekonštrukciou strechy a fasády

Aktuálne foto po rekonštrukcii v roku 2020