Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Rímskokatolícka cirkev

Svätí Cyril a Metod, ktorí prišli na Veľkú Moravu v r. 863, aby tu ako vierozvestcovia ohlasovali kresťanskú vieru v jedného Boha, postupne vychovávali žiakov, ktorých potom posielali do dedín a miest Veľkej Moravy. Dá sa predpokladať, že títo ich žiaci mohli prísť aj do východných končín Veľkej Moravy, čiže aj na územie, kde sa nachádzajú Hermanovce n.T. Veľká Morava zanikla v roku 907. Uhorský kráľ Štefan zriadil v roku 1009 štyri nové katolícke biskupstvá a medzi nimi aj biskupstvo v jágri. Hermanovce n.T. patrili do tohto biskupstva. Od roku 1804, keď bolo zriadené rímskokatolícke biskupstvo v Košiciach, Hermanovce n.T. patria do tohto biskupstva. Hermanovce n.T. ako filiálna obec patrili od začiatku do rímskokatolíckej farnosti Hanušovce nad Topľou. Z rokov 1332 - 1337 je zachovaný záznam zo Súpisu pápežských desiatkov a v ňom je prvá dôveryhodná správa o jestvovaní cirkvi v Hanušovciach. Je tu napísané: "Clemens sacerdos ecclesia de villa Johanis", čo svedčí o tom, že kňazom je tu Klement.

Rímskokatolícki kňazi farnosti Hanušovce nad Topľou, ktorí pôsobili aj vo filiálnej obci Hermanovce nad Topľou, v XX. storočí: Ján Telekessy (1882-1928), Jozef Snak (1928-1946), Anton Ďurčák (1946-1959), Alfréd Wilk (1959-1982), Ján Biroš (1982-1984), František Jakubčin (1984-1990), Ján Švec-Bilý (1990-1992).

V roku 1992 bola zriadená nová rímskokatolícka farnosť Bystré nad Topľou. Hermanovce nad Topľou sa stali filiálnou obcou tejto farnosti. Rímskokatolícki kňazi, ktorí pôsobili vo farnosti Bystré nad Topľou teda aj vo filiálnej obci Hermanovce nad Topľou: František Mihaľ (1992-1997), Ján Andrej (1997 – 2011).

Rímskokatolícky kostol Nanebovstúpenia Pána v Hermanovciach nad Topľou

Rímskokatolícky kostol v Hermanovciach nad Topľou je starobylá kresťanská stavba pochádzajúca približne z roku 1650. Prešla viacerými úpravami. V poslednom čase boli vymenené kovové okná a dvere za drevené. Bolo zavedené plynové vykurovanie. Kostol bol vymaľovaný vo vnútri aj navonok. Strecha kostola bola namaľovaná novou maľbou. Je tu socha Krista Kráľa, socha Panny Márie a svätého Jozefa. Veriaci sa zodpovedne starajú o svoj kostol.

Náboženský život Rímskokatolíckej cirkvi v Hermanovciach nad Topľou

V roku 2001 sa k rímskokatolíckej cirkvi hlásilo 182 obyvateľov obce.

Rímskokatolícki veriaci sa sa zapájajú do slávenia liturgie. Schádzajú každú nedeľu a prikázané sviatky, ak sú aj pracovným voľnom na svätú omšu vo svojom kostole. Termín začiatku omše nie je úplne pravidelný, striedajú sa dva terminy a to o 7.30 hod. alebo o 10.30 hod. Preto je potrebné, v prípade záujmu o svätu omšu, termín si dopredu overiť.

V prikázané sviatky, ktoré nie sú pracovným voľnom, v zimnom období slávia svätú omšu o 17.00 a v letnom období o 18.00 hod. V pracovné dni býva svätá omša väčšinou v stredu - v zimnom období o 17.00 hodine a letnom období o 18.00 hodine.

Katolícku teológiu vyštudovala Mária Fečová, ktorá pomáha ako katechétka v rámci farnosti. Kostolníkom je Andrej Pivovarník. Farskú ekonomickú radu tvoria: Ján Fečo, Jozef Haško, Katarína Mičková.