Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na 16. zasadnutie OZ

Späť

 23.09.2020

P O Z V Á N K A


Obecný úrad v Hermanovciach nad Topľou

Vás pozýva

na 16. zasadnutie obecného zastupiteľstva,


ktoré sa uskutoční na Obecnom úrade v Hermanovciach n. T.


dňa: 28.9.2020 (Pondelok) o 19.00 hod.

P R O G R A M :


1. Úvodné náležitosti:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa, overovatelia, návrhová komisia
  3. Schválenie programu
  4. Zápisnica + uznesenia
  5. Správa o činnosti

2. VZN 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce - dokumenty na schválenie

3. Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenie - dokumenty na schválenie

4. Územný plán – zmeny a doplnky – doplnenie a informácia o financovaní

5. Aktuálny stav projektov – hasičská zbrojnica, budova družstvo, optická sieť Tcom, budova ZŠ (zateplenie), cesta nad obcou (MAS SVT - 7,2), pamätník a pamätná tabuľa, kompostovisko, radová výstavba (búracie povolenie)

6. Rôzne – rada školy pri ZŠ (určenie počtu členov), web + aplikácia, zamestnanosť UPSVaR

7. Diskusia – Úcta k starším, kamery (CP), cestný retardér, prezentačné materiály (mapa Slanských vrchov a Domaše + SKsymbol + letecké snímky)

8. Záver

Upozornenie: na zasadnutí je povinné mať ochranné rúško a zachovanie minimálnej vzdialenosti  2m. Tiež je potrebné pred vstupom do miestnosti použiť dezinfekciu rúk (prípadne jednorazové rukavice).

Ing. Martin Ivan,

starosta


Zoznam článkov:

1 2 3 >