Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na 17. zasadnutie OZ

Späť

 11.11.2020

P O Z V Á N K A


Obecný úrad v Hermanovciach nad Topľou

Vás pozýva

na 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva,


ktoré sa uskutoční na Obecnom úrade v Hermanovciach n. T.


dňa: 13.11.2020 (Piatok) o 18.00 hod.

P R O G R A M :


1. Úvodné náležitosti:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa, overovatelia, návrhová komisia
  3. Schválenie programu
  4. Zápisnica + uznesenia
  5. Správa o činnosti

2. VZN 3/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci - dokumenty na schválenie

3. Odpady na rok 2021

4. Radova výstavba – búracie povolenie, info VSD, projektová dokumentácia

5. Aktuálny stav projektov –  optická sieť Tcom, budova ZŠ (zateplenie), MF SR – výzva zrušená, výzva C1 Envirofond – traktor, obnova pamätníka SNP

6. Rôzne – rada školy pri MŠ (určenie počtu členov), správa o VVČ – schválenie OZ

7. Diskusia – Úcta k starším,

8. Záver

Upozornenie: na zasadnutí je povinné mať ochranné rúško a zachovanie minimálnej vzdialenosti  2m. Tiež je potrebné pred vstupom do miestnosti použiť dezinfekciu rúk (prípadne jednorazové rukavice).


Ing. Martin Ivan, starosta


Zoznam článkov:

1 2 3 >