Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na 18. zasadnutie OZ

Späť

 05.01.2021

P O Z V Á N K A


Obecný úrad v Hermanovciach nad Topľou

Vás pozýva

na 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva,


ktoré sa uskutoční na Obecnom úrade v Hermanovciach n. T.


dňa: 8.1.2020 (piatok) o 18.00 hod.

P R O G R A M :

1. Doplnenie poslanca OZ
2. Úvodné náležitosti:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa, overovatelia, návrhová komisia
  3. Schválenie programu
  4. Zápisnica + uznesenia
  5. Správa o činnosti

3. VZN - dokumenty na schválenie

4. Rozpočtové opatrenie

5. Rozpočet na rok 2021 - dokument na schválenie

6. Rôzne

7. Diskusia

8. Záver

Upozornenie: na zasadnutí je povinné mať ochranné rúško a zachovanie minimálnej vzdialenosti  2m. Tiež je potrebné pred vstupom do miestnosti použiť dezinfekciu rúk (prípadne jednorazové rukavice).

Ing. Martin Ivan, starosta


Zoznam článkov:

1 2 3 4 >