Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na 19. zasadnutie OZ

Späť

 19.02.2021

Obecný úrad v Hermanovciach nad Topľou


Vás pozýva

na 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva,


ktoré sa uskutoční na Obecnom úrade v Hermanovciach n. T.


dňa: 26.2.2021 (piatok) o 18.00 hod.

P R O G R A M :


       1. Úvodné náležitosti:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa, overovatelia, návrhová komisia
  3. Schválenie programu
  4. Zápisnica + uznesenia
  5. Správa o činnosti

2. VZN - dokument na schválenie

3. Doplnenie komisií

4. Projekty - informácia

5. Finančné hospodárenie – odhad za r. 2020, výhľad na rok 2021, financovanie MŠ a ZŠ

6. Rôzne

7. Diskusia

8. Záver

Upozornenie: na zasadnutí je povinné mať ochranné rúško a zachovanie minimálnej vzdialenosti  2m. Tiež je potrebné pred vstupom do miestnosti použiť dezinfekciu rúk (prípadne jednorazové rukavice).

Ing. Martin Ivan, starosta


Zoznam článkov:

1 2 3 4 >