Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na 21. zasadnutie OZ

Späť

 23.06.2021

P O Z V Á N K A

Obecný úrad v Hermanovciach nad Topľou

Vás pozýva

na 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční na Obecnom úrade v Hermanovciach n. T.

dňa: 28.6.2021 (Pondelok) o 18.00 hod.

P R O G R A M :

1. Úvodné náležitosti:
A. Otvorenie zasadnutia
B. Určenie zapisovateľa, overovatelia, návrhová komisia
C. Schválenie programu
D. Zápisnica + uznesenia
E. Správa o činnosti

2. Hospodárenie za rok 2020 – správa z auditu, správa hl. kontrolóra obce, záverečný účet obce za rok 2020

3. Finančné záležitosti – rozpočtové opatrenie 1/2021, financovanie komunikácii

4. Podujatia na leto a jeseň 2021

5. Projekty a ich realizácia

6. Rôzne

7. Diskusia

8. Záver


Upozornenie: na zasadnutí je povinné mať ochranné rúško a zachovanie minimálnej vzdialenosti  2m. Tiež je potrebné pred vstupom do miestnosti použiť dezinfekciu rúk (prípadne jednorazové rukavice).Ing. Martin Ivan,
Starosta


Zoznam článkov: