Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na 23. zasadnutie OZ

Späť

 05.10.2021

P O Z V Á N K A


Obecný úrad v Hermanovciach nad Topľou

Vás pozýva

na 23. zasadnutie obecného zastupiteľstva,


ktoré sa uskutoční na Obecnom úrade v Hermanovciach n. T.


dňa: 7.10.2021 (Štvrtok) o 19.00 hod.

P R O G R A M :


1. Úvodné náležitosti:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa, overovatelia, návrhová komisia
  3. Schválenie programu
  4. Zápisnica + uznesenia
  5. Správa o činnosti

2. Finančná pomoc obec Petkovce - Tornádo

3. Projekty – informácie o stave

4. Podujatia na jeseň 2021 – Úcta k starším, Hermanovská 10ka, Uvítanie do života

5. Rôzne – plnenie rozpočtu 2021

6. Diskusia

7. Záver

Upozornenie: na zasadnutí je povinné mať ochranné rúško a zachovanie minimálnej vzdialenosti  2m. Tiež je potrebné pred vstupom do miestnosti použiť dezinfekciu rúk (prípadne jednorazové rukavice).


Ing. Martin Ivan,

Starosta


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 7 8 >