Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zverejnenie dokumentov schválených OcZ 13.12.2021 - VZN

Späť

 14.12.2021

Dňa 13.12.2021 Obecné zastupiteľstvo schválilo tieto nové VZN:

  • VZN č. 7/2021 - dodatok č. 1 VZN č. 7/2019 o financovaní MŠ a školských zariadení zriadených obcou schválený 13.12.2021 zverejnený 14.12.2021 platný od 01.01.2022
  • VZN č. 8/2021 o miestnych daniach na území obce Hermanovce nad Topľou schválený 13.12.2021 zverejnený 14.12.2021 platný od 01.01.2022
  • VZN č. 9/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hermanovce nad Topľou schválený 13.12.2021 zverejnený 14.12.2021 platný od 01.01.2022
  • VZN č. 10/2021 - dodatok č. 1 VZN č. 2/2020 o nakladaní komunálnymi odpadmi na území obce schválený 13.12.2021 zverejnený 14.12.2021 platný od 01.01.2022

Podrobné informácie o VZN obce nájdete v pripojených PDF súboroch.


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >