Detské ihriská

Späť

Detské ihriská

    Obec Hermanovce nad Topľou ma dve detské ihriská FLIPKO (na námesti) a EVELÍNKA (na dvore MŠ).  Drevené preliezažky boli vybudované obcou v roku 2014 a hlavne v materskej škole nahradili staršie železné preliezky. V roku 2019 bolo detské ihrisko EVELÍNKA rozšírene o herne prvky z finančnej podpory Úradu vlády SR vo výške zhruba 8000€. Mená pre detské ihriská vymysleli deti MŠ v školskom roku 2019/2020.

    Detské ihrisko FLIPKO - foto

    Detské ihrisko EVELÍNKA - foto

    Správca detských ihrísk: Obec Hermanovce nad Topľou