Údolie obrov

Späť

Údolie obrov

Príďte sa na vlastne oči presvedčiť, že na upätí Oblíka jeden obor zanechal svoju stopu, keď prekračoval toto údolie.

Historici však tvrdia, že do plochého kameňa vytesali preliačinu s dĺžkou 40 cm a šírkou 15 cm v podobe stupaje naši predkovia v dobe bronzovej, keď využívali v tom čase nezalesnene skalnaté brala na vykonávanie pohanských náboženských obradov. Ini hovoria, že štrbinu v kameni v časoch tatárskych vyprav využívali tatárski bojovníci na ostrenie si svojich zbrani.

Neďaleko stupaje sa nachádza ďalšia zaujímavosť Písaný kameň alebo Rajzovany kameň

Kameň bol v minulosti dvakrát taký veľký ako je dnes, ale ľudia z neho ťažili. Ťažba bola úradne zastavená keď sa na boku kameňa našiel nápis, z ktorého časť obsahuje viditeľne písmeno A s lomenou prepážkou.  Jediný národ, ktorý používal pri písaní A  lomenú prepážku boli Rimania. Historici predpokladajú, že nápis dáva dôkaz o prítomnosti jednotky vojakov pod vedením Marka Aurelia (pravdepodobne sú to iniciály mena Marka Aurelia).

Niektoré nápisy (najmä vyryte letopočty) vraj boli identifikovane ako nápisy z čias Napoleona, keď napoleonské vojska tiahli na Moskvu a spať.

Obria stopa aj Písaný kameň sa nachádzajú na upätí Oblíka neďaleko bývalej Kukorelliho chaty (ubytovňa Zeocem) priamo na modro značenom turistickom chodníku vedúceho z Hermanoviec nad Topľou.

Najjednoduchší prístup je cez areál ubytovne okolo bazénu a pamätníka SNP. Lesná cesta sa nakoniec napája na modro značený turisticky chodník

Obria stopa

Nápis na rajzovanom kameni

Reportáž na nrádiu EXPRES najdete tu: https://www.expres.sk/224941/na-slovensku-mame-udolie-obrov-mysticke-miesto-opradene-legendami/