Hermanovské skaly

Späť

Slanské vrchy sú najrozsiahlejším vulkanickým pohorím na východnom Slovensku. Dosahujú nadmorskú výšku cez tisíc metrov (najvyšším vrcholom je Šimonka - 1092 m n. m.). Sú pre nich typické nielen hlboké listnanté lesy, ale aj skalné komplexy, ktoré vystupujú vo forme izolovaných skupín skál na vicarých miestach pohoria. Najrozsiahlejším skalným komplexom Slanských vrchov sú práve Hermanovské skaly na východnom úpätí pohoria, pri obci Hermanovce nad Topľou. Z nich je pekný výhlad na celé údolie.
Hermanovské skaly tvoria dva andezitové komplexy - Sokolie skaly a Havranie skaly s výškou stien až 80 metrov. Najmä takmer úplne kolmá južná stena Sokolích skál budí rešpekt. Spadajú do údolia Starého potoka a celý tento krajinársky príťažlivý komplex dostal ľudový názov Údolie obrov. Pomenovanie dostalo podľa obrovskej stopy, vyhĺbenej v skalnom masíve, pripomínajúcej ľudskú nohu.
Príťažlivé skalné útvary vo vulkanitoch vznikali po dlhé geologické obdobia zvetrávaním, eróziou a inými fyzikálnymi procesmi menej odolných hornín. Odolnejšie časti ostali relatívne celistvé a vystúpili na povrch vo forme dnešných skalných útvarov, vytvárajúcich rôzne zaujímavé tvary, ostré hrebene.
Územie bolo vyhlásené na ochranu rozsiahleho skalného komplexu s reliktnými rastlinnými spoločenstvami, s vhodnými podmienkami pre hniezdenie dravých vtákov, ktoré sú zväčša prísne chránené (napr. krkavec čierny) a výskytom zriedkavých druhov živočíchov (napr. jašterice múrovej, ktorá tu má bohatý výskyt). Na exponovaných skalných stenách rastú viaceré druhy vzácnych rastlín. Predmetom ochrany je 150 m dlhá a 80 m vysoká skalná stena bizarného tvaru so svojráznou vegetáciou.
Hermanovské skaly sú od roku 1980 na výmere 33,07 hektára prírodnou rezerváciou, ktorá okrem nespornej krajinárskej hodnoty chráni aj vzácne druhy flóry a fauny.
Prístup: je po značenom chodníku z Hermanoviec nad Topľou. Východiskom je obec Hermanovce nad Topľou, kde začína modrá turistická značka, ktorá najskôr po pevnej a potom po lesnej ceste za hodinku dovedie záujemcov až na severné upätie Hermanovských skál. Odtiaľ sa dá pohodlne vystúpiť na vrcholovú plošinu skál s pekným výhľadom. Pri pohybe v skalných komplexoch je nutné dbať na zvýšenú opatrnosť.

Pozrieť fotogalériu