Hrob padlích vojakov

Späť

Hrob padlých vojakov

  Hrob padlých vojakov sa nachádza na novom cintoríne na šarišskej strane obce. Postavený bol v roku 1959 a vyhlásený za kultúrnu pamiatku bol 17.04.1963 rozhodnutím SKK ONV Vranov n/T 32/63. Na hrobe je uvedené meno J. Rajtiak.

  V pedagogickej encyklopédii Slovenska a v knihe Pluk útočnej vozby je však uvedené meno Július Rajták.

  Július Rajták sa narodil 17.04.1917 v Lamači, dnešná časť Bratislavy. Absolvoval učiteľský ústav v Bratislave. V roku 1937 pôsobil ako učiteľ v Jabloňove nad Turňou a potom aj v Dolných Krškanoch, Veľkom Záluží, Mojtíne a naposledy na ľudovej škole v Púchove. Dôst. zást. asp. Július Rajták pôsobil vo funkcii pobočníka Poľnej jednotky PÚV (Pluk útočnej vozby), neskôr v prápore KPÚV (kanón proti útočnej vozbe). Počas SNP sa zapojil ako vojak v boji proti fašistom v partizánskej skupine Čapajev. Padol hrdinskou smrťou 7.9.1944 v Hermanovciach nad Topľou, kde je aj pochovaný s ďalšími padlými. 

  Pri hľadaní informácií vo VHU Bratislava (Vojenský historický ústav), v štátnom archíve v Nitre sa v liste uvádza:

  V archívnej pomôcke ,,Zoznam občanov Československej republiky a zahraničných bojovníkov, ktorí položili životy v boji proti fašizmu sa nachádza tento záznam: partizán Július Rajtár, narodený 12.6.1917 v Lamači, padol 7.9.1944 v obci Hermanovce. Poznámka: Čapajev.

  Spolu s ním su tu pochovaní aj dvaja neznámi vojaci.

  Staršie foto

  Aktuálnejšie foto