Húfnica

Späť

V lokalite Pod hančom (krížne drahy) je umiestnena húfnica ako symbol bojov, ktoré v našej obci a jej okolí prebiehali počas SNP.  Vystavený exponát získala obec zo zbierok Vojenského historického ústavu Vojenského historického múzea Piešťany Múzejného oddelenia Svidník v roku 2018, kedy bol aj vyhotovený podstavec a došlo aj k osadeniu tohto exponátu. Na jeho "renovácii" a osadení sa podieľali miestní poľovníci zo združenia Lipiny a aktívny občania z našej obce. V roku 2019 bola dopracovaná a osadená informačná tabuľa.

Obsah informačnej tabule