Kaplnka

Späť

Kaplnka Lurdskej Panny Márie sa nachádza nad obcou na rázcestí (krížne drahy). Jej umiestnenie vyberal Ján Andrej a vysvätená bola v lete 2009.