Multifunkčné ihrisko

Späť

Multifunkčné ihrisko

    Multifunkčné ihrisko na nachádza v areáli Základnej školy Hermanovce nad Topľou a slúži obyvateľom obce na rôzne športové aktivity ao napr. futbal, basketbal, tenis, volejbal a rôzne športové hry. Vyžívajú ho žiaci materskej aj základnej školy, ako aj samotná obec na organizovanie rôznych športových podujatí. Využiteľné je ako cez deň tak aj vo večerných hodinách pod umelým osvetlením.

    Vybudované bolo v roku 2010. V roku 2015 bolo dobudované osvetlenie mult. ihriska.

    Správca multifunkčného ihriska: Obec Hermanovce nad Topľou

    Kontakt: Ing. Martin IVAN (0907 999 528) a Jozef Niko (0908 375 490)