Oblík

Späť

Naozaj veľmi výraznou dominantou okolia obce Hermanovce nad Topľou je kopec Oblík.  Je to z hlavného hrebeňa Slanských vrchov dopredu vysunutý homoľovitý kopec pravidelného tvaru. Meria 925 metrov a je jedným z najlepších príkladov izolovaných sopečných útvarov na východnom Slovensku. Jeho stavebnou horninou je andezit.

Národná prírodná rezerváci Oblík
Oblík je zaujímavý z viacerých hľadísk. Je príkladom zachovaného zriedkavého geologického zjavu a geomorfologického útvaru - sopečného vrcholu. Na jeho svahoch sú vzácne biocenózy, mimoriadne rozmanité pre exponovanú polohu a výskyt všetkých expozícií na pomerne malej plošnej rozlohe. Oblík ponúka pestrú mozaiku lesných spoločenstiev, vyskytuje a strieda sa tu až osem skupín lesných typov. Prevažuje buk, porasty sú miestami pralesovitého charakteru, nerovnoveké, striedajú sa tenké a stredné kmeňoviny s ojedinelými, vyše storočnými bukmi. Dokonca vek niektorých sa odhaduje na 170 - 250 rokov.Oblík je na rozlohe 90 hektárov národnou prírodnou rezerváciou, územie má štatút chráneného už od roku 1964. Do chráneného územia je zahrnutá celá vrcholová časť kopca, od vrstevnice 600 - 700 metrov.

Náučný chodník Oblík
Trasa: z Hermanoviec nad Topľou (280 m) vedie modrá značka po pevnej ceste, postupne vchádza do lesa a stúpa až na príťažlivý masív Hermanovských skál (580 m, 3/4 h). Po prehliadke skalných útvarov s peknými výhľadmi pokračuje chodník lesom až na Lúku pod Oblíkom (680 m, 1 a 1/4 h), ktorá je významnou turistickou križovatkou. Odtiaľ vedie neznačkovaných chodníček na vrchol Oblíka (925 m, 1 a 3/4 h), ale zároveň aj novo vyznačený náučný chodník, ktorý obchádza masív vrchu.
Dĺžka: 3,5 km, prevýšenie 50 m
Čas prechodu: 1 - 1,5 hod.
Počet zastávok: 4
Zameranie chodníka: lesnícke, prírodovedné
Typ chodníka: samoobslužný, okružný, peší, letný, zimný
Náročnosť terénu: nenáročný
Náväznosť na turistickú značku: náučný chodník nie je súčasťou turistického chodníka, avšak leží v blízkosti žltej i modrej značky

História - Tajomné kamene na Oblíku
Oblík má aj zaujímavú históriu. Archeologické nálezy svedčia, že svahy Oblíka boli osídlené už v dobe železnej.
Odporúčame Vám pozrieť si zaujímavé filmové rozprávanie Pavla Dvořáka z cyklu Stopy dávnej minulosti: Tajomné kamene na Oblíku v Slánskych vrchoch. Archeológiu v tomto dokumente zastupuje Václav Furmánek:

STOPY DÁVNEJ MINULOSTI - Výlet na Oblík (1. časť)
http://www.youtube.com/watch?v=uYfYk5FTYQg

STOPY DÁVNEJ MINULOSTI - Výlet na Oblík (2. časť)
http://www.youtube.com/watch?v=5RGjdYx3D5s

Oblík je spomínaný aj v historických listinách z roku 1282 a 1285 v súvislosti s vymedzovaním chotára.
Počas druhej svetovej vojny v tejto oblasti operovali početné partizánske jednotky, konkrétne oddiel Čapajev od februára 1944. Jeho činnosť na území v bezprostrednom okolí obce mala výrazný podiel na udalostiach, ktoré sa udiali v obci na konci 2. svetovej vojny.

Zaujímavý článok:

https://blog.sme.sk/krupova/cestovanie/o-obliku-v-slanskych-vrchoch-jednej-vystave-a-ceste-na-oblik-pred-170-rokmi