Pamätná tabula

Späť

Pamätná tabuľa

    Pamätník Čapajev bol slávnostne odhalený 7.septembra 2021 pri príležitorsti 77. výročia vypálenia obce.

    Pamätná tabuľa na pamiatku partizánskeho hnutia bola osadená k 20. výročiu SNP a umiestnená na fasáde obecného úradu. Počas rekonštrukcie fasády obecného úradu v roku 2017 bola tabuľa zvesená a je opätovne umiestnena v interiéri budovy.

    Obec Hermanovce nad Topľou bola pre podporu partizánskeho hnutia vypálena fašistami 7.septembra 1944.  Túto časť našej histórie si každoročne pripomíname so žiakmi základnej školy pietnym aktom kladenia venca .