Posilňovňa

Späť

Posilňovna sa nachádza v budove kultúrneho domu. Bola vybudovaná v priestoroch bývalej kotólne v roku 2019 z finančných zdrojov obce. Na materiálne vybavenie posilňovne získala obec v roku 2019 dotáciu z Úradu vlády SR vo výške 3000€. Tieto priestory a zariadenia slúžia obyvateľom obce na rozvoj športových aktivít.

Prevádzkovateľ posilňovne: Obec Hermanovce nad Topľou

Kontakt: Ing. Martin Ivan (0907 999 528)