Samospráva

Späť

Starosta obce Hermanovce nad Topľou
Ing. Martin Ivan
email: starosta.hermanovcent@gmail.com
tel. č. 057/4886330 mobil: 0907 999 528

Zástupca starostu
Jozef Andrek

Hlavný kontrolór
Ing. Jaroslav Gajdoš

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Hermanovce nad Topľou
Jozef Andrek
Tadeáš Andrek
Ing. Andrea Kačkošová
Bc. Katarína Lehetová
Ján Pivovarník
Peter Rozkoš
Vladimír Rozkoš

1. komisia - podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
predseda komisie - Jozef Andrek
členovia komisie : Ing. Andrea Kačkošová, Vladimír Rozkoš

2. komisia - na ochranu verejného poriadku a vybavovanie sťažností
predseda komisie - Ján Pivovarník
členovia komisie: Jozef Andrek, Tadeáš Andrek, Ing. Andrea Kačkošová, Bc. Katarína Lehetová, Peter Rozkoš, Vladimír Rozkoš

3. komisia - pre kultúru, školstvo a šport
predseda komisie - Ing. Andrea Kačkošová
členovia komisie : Bc. Katarína Lehetová, Peter Rozkoš

4. komisia - pre životné prostredie
predseda komisie - Peter Rozkoš
členovia komisie : Ing. Andrea Kačkošová, Bc. Katarína Lehetová, Ján Pivovarník

5. komisia - finančná a správy majetku
predseda komisie - Tadeáš Andrek
členovia komisie : Jozef Andrek, Vladimír Rozkoš

Organizačná štruktúra obecného úradu

Dokumenty týkajúce sa Organizačného poriadku a Organizačnej štruktúty OcÚ obce Hermanovce nad Topľou nájdete v časti DOKUMRNTY / OSTATNÉ DOKUMENTY OBCE.