Šimonka

Späť

Šimonka (1 092 m n. m.) je najvyšší vrch Slanských vrchov s nadmorskou výškou 1 092 m n. m. Z vrcholu je krásny panoramatický výhľad na sever, východ a západ. Z vrcholu vidno aj Vysoké Tatry a Kráľovu hoľu.
Národná prírodná rezervácia Šimonka
Národná prírodná rezervácia Šimonka bola vyhlásená v roku 1950 a je najstaršou v okrese Vranov nad Topľou. NPR ochraňuje zvyšky bukového pralesa na juhovýchodnom svahu vrcholu Šimonka.
Vo vrcholovej časti rastie klimatický formovaný listnatý prales s viacerými zaujímavými prvkami. Je predmetom ochrany v Národnej prírodnej rezervácii Šimonka, ktorá zahŕňa vrcholové partie hory na ploche vyše 24 hektárov. Chránené sú najmä pralesovité porasty bučín, jedľových bučín a na balvanovitých sutinových svahoch i bučiny s javorom horským a jaseňom štíhlym. Veľkou vzácnosťou je oplietavá liana – zákonom chránený plamienok alpínsky, ktorý v rezervácii rastie na niekoľkých miestach. Na andezitovom vrchole Šimonky sa nachádza malá nezalesnená plocha s vystupujúcou skalkou, odkiaľ je vynikajúci výhľad.
Prístup: po značených turistických chodníkoch z Hermanoviec nad Topľou.

Vrchol Šimonky