Táborisko Opal Camp

Späť

Opál Campy sú dobrodružno–zážitkové tábory v krásnej prírode Slanských vrchov, ktoré organizuje OZ TriP a Zbor Cirkvi bratskej v Hermanovciach nad Topľou.

Naše hodnoty

Príroda
Opál Camp je pobyt v prírode spojený so všetkým, čo patrí ku kvalitným outdoorovým zážitkom. (orientácia v teréne, lezenie a lanové aktivity, turistika, táborenie a bivakovanie... ) Chceme zobrať mladých ľudí do prostredia, ktoré je oddelené od digitálneho sveta displejov a hluku civilizácie.
Priateľstvo
Chceme učiť mladých ľudí tímovej spolupráci pri rôznych kolektívnych a teambuildingových aktivitách. Spoločné zážitky vytvárajú priestor pre priateľstvá, ktoré sú upevňované časom na osobné rozhovory a vzájomné modlitby.
Poznanie
Príroda a priateľstvá vytvárajú priestor pre telesný, duševný a duchovný rozvoj účastníkov táborov. Chceme, aby mladí ľudia počas campov spoznávali seba - svoje hranice, ale aj svoju hodnotu; svoje obmedzenia, ale aj svoje obdarovania. Ale hlavne nám ide o poznanie Ježiša Krista ako osobného priateľa a spasiteľa.

Možnosti táboriska

Veľký altánok sa používa ako jedáleň a v prípade nepriaznivého počasia sa v ňom dajú tráviť spoločné chvíle hrami alebo iným programom. Pre tradičné športy sú k dispozícii sú dve ihriská (futbalové a volejbalové). Pre tých, ktorí majú radi adrenalínové zážitky je pripravená lezecká stena.


Ubytovanie je zabezpečené v drevených chatkách, ktoré sú postavené na drevenej podsade a tak izolované od vlhkosti. V chatke sú štyri poschodové postele a priestor na uloženie batožiny. V každej chatke je ubytovaný vedúci, ktorý zodpovedá za danú chatku. Účastníci tábora sa rozdeľujú do chatiek podľa pohlavia a veku.


Opál Camp je zameraný na pobyt v prírode a preto je táborisko zariadené jednoducho, ale premyslene. Na umývanie, sprchovanie a malú, či veľkú potrebu je k dispozícii hygienické centrum, ktoré je rozdelené na dámsku a pánsku časť.
Kontakty:
Zbor Cirkvi bratskej v Hermanovciach nad Topľou
Kazateľ Zboru CB
Marek Jurčo
+421 915 510 807

Občianske združenie TriP
Predseda združenia:
Slavomír Krupa
+421 904 663 611

Táborisko Opal camp